img 8330Miasto w dniu 21 marca 2024 r. podpisało umowę ze spółką prawa handlowego - Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim, na wykonanie modernizacji infrastruktury drogowej w ulicy Partyzantów oraz ulicy Lisowskiego. PUK wykona zadanie inwestycyjne za kwotę 6 495 352,04 zł, w terminie 24 miesięcy.

Na kolejnym odcinku ulicy Partyzantów (tj. od firmy Dr Gerard do końca) inwestycja obejmuje m.in.: przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie nawierzchni jezdni na całym modernizowanym odcinku drogi. Ponadto, inwestycja obejmuje również budowę ulicy Lisowskiego na odcinku od ulicy Błogosławionych Męczenników Podlaskich do działki nr 2821/2, wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową kanału technologicznego.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 6.000.000,00 zł.

Krzysztof Bracha

IMG_8322
IMG_8323
IMG_8325
IMG_8326
IMG_8327
IMG_8328
IMG_8330