DSC 00107 marca 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie kwalifikacji projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego. Projekt Miasta Radzyń pod nazwą: „Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim” znalazł się na pierwszym miejscu listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej.

Projekt renowacji oranżerii zakłada:
• Remont więźby dachowej z remontem kominów oraz wymianą pokrycia dachowego
• Wykonanie izolacji cieplnej stropów oraz ślepej podłogi na strychu.
• Konserwacja kamiennych kompozycji rzeźbiarskich i detali architektonicznych znajdujących się na elewacjach budynku.
• Renowacja tynków zewnętrznych ścian elewacyjnych.
• Renowacja tynków ścian zewnętrznych piwnic wraz z izolacjami.
• Wykonanie studzienek okien piwnicznych.
• Wykonanie schodów zewnętrznych.
• Rozbiórka i wykonanie nowego tarasu.
• Wymiana stolarki okiennej.
• Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej.
• Wykonanie drenażu opaskowego.
• Wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do stawu.
• Wykonanie instalacji odgromowej.
Całkowita wartość projektu wynosi: 8 229 821,59 zł. Miasto wnioskuje o dofinansowanie w wysokości: 6 995 348,34 zł co stanowi 85% całkowitej wartości.

>>LISTA PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ<<