0115 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski odbyła się transmisja konferencji z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy Domowej Miasta Radzyń Podlaski we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim.

Tematem konferencji była „Przemoc wobec osób starszych”. W pierwszej części wydarzenia prelegenci poruszali tematykę zagadnienia przemocy – jej definicję i rodzaje oraz kwestię języka przemocowego. Druga część wydarzenia dotyczyła tego, jak i gdzie zgłaszać przemoc, kto może pomóc, jak również omówione zostały dobre praktyki przeciwdziałania przemocy domowej.
Na wydarzenie zaproszono przedstawicieli miejskich instytucji, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej oraz pracujących m.in. na rzecz seniorów, jak również mieszkańców Miasta w wieku powyżej 60 lat.

W świetle światowej tendencji starzenia się społeczeństwa, niezwykle ważnym jest uwrażliwianie wszystkich na coraz częściej pojawiające się zjawisko przemocy, zwłaszcza wśród osób starszych jak również dzieci oraz niesienia wsparcia tym, których ona dotyka.

MOPS Radzyń Podlaski

01
02
03
04
05
06