burmistrz bsesja mW listopadzie rozstrzygnięte zostały przetargi na remonty dróg, które będą wykonywane w naszym mieście. Informacje na ten temat przekazał na sesji Rady Miasta (28 listopada) Burmistrz Jerzy Rębek. Są to ulice: Wyszyńskiego, Warszawska, Chomiczewskiego, Pomiarowa, ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Wisznickiej, droga dojazdowa do gruntów rolnych na Oprawach, a także Żeromskiego i Armii Krajowej,

Na każde z ogłoszeń o przetargu wpłynęło po kilka ofert. Komisja wybrała oferty najkorzystniejsze. Burmistrz podkreślił, że drogi miejskie przebudowywane są gruntownie – powstaje nie tylko nowa nawierzchnia, ale i wymieniana jest sieć kanalizacyjna, wodociągowa, kanalizacja deszczowa, kanały technologiczne.
Koszt planowanych remontów dróg w rozstrzygniętych już przetargach w mieście to ok. 25 mln zł, z czego dotacje to 20 mln zł, a udział własny miasta ok. 5 mln zł. - To na pewno będzie duży wysiłek finansowy dla Miasta, ale mamy niepowtarzalną okazję do pozyskania tak wysokich środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz budżetu Województwa Lubelskiego. Czy moglibyśmy zrezygnować z tego? – skomentował burmistrz Jerzy Rębek.

Przebudowę ul. Warszawskiej od skrzyżowania z Ostrowiecką przy dzwonnicy do Urzędu Miasta oraz ul. Chomiczewskiego do mostu na Białce wykona Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki z Siedlec. Koszt inwestycji to 6 491 665,71 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 4 900 000 zł. - Jest to bardzo ważna inwestycja, bo sieć kanalizacyjna jest zdegradowana. Gdyby się zapadła, znaczna część śródmieścia nie miałaby odprowadzenia ścieków do kanalizacji miejskiej i groziłaby nam katastrofa ekologiczna – wskazywał Burmistrz Jerzy Rębek.

Firma ZELTECH wygrała również przetarg na przebudowę ul. Wyszyńskiego z fragmentem ul. Warszawskiej od ronda Odrzygoździa do Urzędu Miasta. Będzie to ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne, którego koszt wyniesie 10 455 000,00 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 8 000 000 zł. Pozostałe 2,5 ml – wkład własny uiszczą Miasto i Powiat. - Mamy w tej sprawie porozumienie ze Starostą – informował Burmistrz Jerzy Rębek.

W ul. Wyszyńskiego zostanie m.in. wymieniony wodociąg zbudowany z rur żeliwnych, które trzeba wymienić. Nie będzie przy tym naruszana korona drogi. Wodociąg zostanie zbudowany w poboczu. Będzie bardzo dużo powierzchni brukowanych: chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, parkingi.

Przebudowa ulicy Pomiarowej będzie realizowana w 2024 r. Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” za 723 127,21 zł, Miasto otrzyma na to dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 476 582,85 zł.

Drogę gruntową - dojazdową do gruntów rolników z ul. Podlaskiej (przedłużenie ul. Partyzantów), ulepszona będzie na długości ok. 640 m tłuczniem skalnym. Tę inwestycję wykona firma BTM MULTI Sylwia Mizerska z Radzynia Podlaskiego. Koszt przebudowy wyniesie 195 766,25 zł, z czego 100 tys. zł to dotacja z budżetu Wojewody Lubelskiego (drogi dojazdowe do gruntów rolnych).

Burmistrz Jerzy Rębek informował również o remoncie ulic Armii Krajowej i Żeromskiego. Miasto wystąpiło do Rządowego Funduszu Dróg o dotację na te dwie ulice łącznie i otrzymało dotację w wysokości 5 206 624,60 zł, podczas gdy koszty inwestycji wyniosą 5 480 657,47 zł.
- To duże zadanie będzie realizowane w 2024 roku, choć ulica Żeromskiego już jest przebudowywana, głównie w zakresie odwodnienia ciągu dróg: Żeromskiego - 1000-lecia – do Partyzantów i Powstania Styczniowego – informował włodarz Radzynia.

Przetarg na budowę ul. Boboli zostanie ogłoszony w grudniu, realizacja odbędzie się w 2024 r. Przewidziany koszt inwestycji to 2 124 254 zł. Miasto otrzymało na ten cel dotację w wysokości 1 486 977,80 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 29 listopada upłynął termin składania ofert na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Wisznickiej. Koszt inwestycji miał wynosić 1 134 147,71 zł. Miasto pozyskała dotację w wysokości 907 318 zł. Do przewidzianego terminu oferty złożyło sześć firm. Przetarg wygrała Firma Budowlana DOROTEX Janusza Zająca ze Stasinowa, której oferta opiewała na 999 999,99 zł.

Ponadto zostanie wyremontowana ul. Warszawska od ronda Odrzygoździa do Komendy Powiatowej Policji. Zadanie to zadanie zrealizuje Powiat Radzyński. Inwestycja zostanie wykonana przez radzyński PUK, który wygrał przetarg. Umowa została podpisana 28 listopada.