04Burmistrz Jerzy Rębek podczas uroczystej Gali, która odbyła się 30 listopada br. w siedzibie Trybunału Koronnego w Lublinie, odebrał wyróżnienie dla Miasta Radzyń Podlaski jako Lidera Gmin Powiatu Radzyńskiego.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej.

Wyróżnienie przyznane zostało przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym.

01
02
03
04
05
06