wyszynskiegoW dniach 18 i 22 września 2023 roku Miasto Radzyń Podlaski ogłosiło postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców następujących inwestycji, które są dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Program Inwestycji Strategicznych:
1) „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim” – inwestycja obejmuję, między innymi, przebudowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego w ul. Wyszyńskiego oraz na odcinku ul. Warszawskiej w okolicach skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego. Ponadto zaplanowano również odtworzenie nawierzchni w/w ulic. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 8.000.000,00 zł. Otwarcie ofert planowane jest na dzień 5 października 2023 r.,

2) „Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego” - inwestycja obejmuję, między innymi, przebudowę sieci wodociągowej i sanitarnej oraz budowę kanalizacji deszczowej na odcinkach ul. Warszawskiej - od skrzyżowania z ul. Ostrowiecką do Urzędu Miasta i ul. Chomiczewskiego – od skrzyżowania z ul. Warszawską do mostu. W ramach inwestycji zaplanowano również budowę kanału technologicznego w ul. Warszawskiej. Ponadto, na przebudowanych odcinkach zostanie wykonana nowa nawierzchnia w/w ulic. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.900.000,00 zł. Otwarcie ofert planowane jest na dzień 10 października 2023 r.

Realizacja zadania w znacznym stopniu przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Zachęcamy wykonawców do składania ofert na wykonanie powyższych zadań inwestycyjnych.

polski lad 2