pomiarowaMiasto Radzyń Podlaski otrzymało dofinansowanie na remont ulicy Pomiarowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, którym dysponuje Wojewoda Lubelski. Kwota dofinansowania stanowi sześćdziesiąt procent planowanych kosztów kwalifikowanych zadania i wynosi 476.582,85 zł.

Obecnie w ul. Pomiarowej jest bardzo zdegradowana nawierzchnia drogi co zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu. W ramach zadania zostanie położony nowy dywanik asfaltowy oraz nastąpi regulacja istniejących wpustów kanalizacji deszczowej w ulicy Pomiarowej. Realizacja zadania w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców.
Wykonanie zadania nastąpi najpóźniej w pierwszej połowie 2024 r.