02Miasto Radzyń Podlaski otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Lubelskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzyniu Podlaskim (przedłużenie ulicy Partyzantów). Wysokość dofinansowania z budżetu Województwa wynosi 100.000 zł.

Modernizacja drogi będzie polegać na wykonaniu robót na odcinku 640 m, w wyniku których nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi dojazdowej do gruntów rolnych, polegających między innymi, na wykonaniu nowej nawierzchni drogi z kruszywa łamanego.
Łączny koszt tego zadania określony został na około 220 tys. zł.
Realizacja zadania w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości dojazdu do gruntów rolnych położonych na terenie Radzynia Podlaskiego.
Wykonanie inwestycji planowane jest do końca 2023 roku.

01
02
03