img 20230910 153338Obchody przypadającego w 2024 roku jubileusz stulecia Lasów Państwowych Nadleśnictwo Radzyń Podlaski zainaugurowało 9 września Dniem Otwartym w Ogrodzie Edukacyjnym. Mieszkańcy Radzynia i powiatu radzyńskiego całymi rodzinami licznie przybyli na wydarzenie. Gospodarze przygotowali bogatą ofertę edukacyjną i rozrywkową, skierowaną głównie (choć nie tylko) do dzieci i młodzieży.

Na terenie Ogrodu Edukacyjnego położonego przy Nadleśnictwie przygotowano 10 stanowisk, przy których odwiedzający mogli się zapoznać z pracą leśników, z tajnikami szkółki leśnej, florą i fauną lasów, szkodnikami lasów i ochroną przyrody. Można było leśne olejki eteryczne powąchać i posmakować leśnego miodu. Nie zabrakło nowinek technicznych wykorzystywanych w lesie, takich jak np. drony - bardzo powszechnie wykorzystywane m.in. do różnego rodzaju pomiarów, do poszukiwania dzików padłych w związku z ASF. Chętni mogli popróbować swych sił i wykonać lot dronem na symulatorze.
Dla najmłodszych do dyspozycji były dmuchańce, malowanki, gry, konkursy i zabawy, a także przysmaki.
- Zainteresowanie naszą imprezą przerosło nasze najśmielsze oczekiwania – podsumował nadleśniczy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski Leszek Gajuś, który wyjaśnił, że dzień otwarty w Ogrodzie Edukacyjnym został zorganizowany dzięki głosom mieszkańców. Do ogrodu mogą wchodzić grupy zorganizowane – ze szkół, przedszkoli, stowarzyszeń, kół emeryckich. - Nie mamy możliwości udostępniania tego ogrodu na co dzień dla osób indywidualnych. Stąd pomysł, by w tej formie udostępnić to miejsce dla mieszkańców Radzynia i powiatu radzyńskiego. Zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy satysfakcję, że zrobiliśmy coś, co było potrzebne. Myślę, że będziemy to kontynuować, a Dni Otwarte wpiszą się w kalendarz imprez organizowanych przez nasze Nadleśnictwo - zapowiedział nadleśniczy Leszek Gajuś.

Ogród Edukacyjny przy siedzibie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski został oddany do użytku 2 lata temu – we wrześniu 2021 roku. Powierzchnia całego ogrodu wynosi 13 tys. m2. Na jego terenie znajduje się pawilon edukacyjny, wyposażony w wiele eksponatów i pomocy naukowych. Również teren otwarty jest zagospodarowany na cele edukacyjne, ale również rekreacyjne. W parku znajdują się liczne tablice przedstawiające różne aspekty życia lasu: jak las rośnie, jak jest pielęgnowany oraz dlaczego drzewa, po uzyskaniu wieku rębności, są wycinane. Znajduje się tu drewniany labirynt, ścieżka zdrowia, ścieżka sensoryczna, skocznia. Na całej powierzchni króluje przyroda – rośnie las, są uprawy roślin, jakie można spotkać w środowisku leśnym.
Spędzony w tym miejscu czas stanowi żywą lekcję przyrody, pozwala lepiej zrozumieć las i procesy, które w nim zachodzą, w przystępny sposób przedstawia istotę zawodu leśnika.

Lasy w Polsce to prawie 30% powierzchni naszego kraju. Po II wojnie światowej lesistość wynosiła niecałe 20%. Krajowy program zwiększania lesistości zakłada, że będziemy mieć lasy na 35% powierzchni Polski. Aby ten cel osiągnąć, leśnicy podejmują wiele starań, m.in. korzystają z możliwości kupowania gruntów do zalesiania.
- Mamy lasy w doskonałej kondycji, które są chlubą Europy - podkreśla nadleśniczy Leszek Gajuś. - Gospodarujemy lasami posadzonymi przez naszych dziadków i pradziadków, które mają po 100-120 lat, a więc osiągnęły dojrzałość biologiczną, co nam pozwala na pozyskiwanie drewna. Naszym obowiązkiem jest sadzenie nowego lasu, by nasz dzieci, wnuki, prawnuki odziedziczyły nie gorszy las niż ten, jakim my obecnie gospodarujemy. Najlepiej dla kondycji lasów i gospodarki kraju byłoby, gdyby lasy pozostały w naszej jurysdykcji, gdy będziemy decydować jak nimi gospodarować.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski dodaje, że nie wszystkie lasy mają charakter stricte gospodarczy. Na powierzchni Nadleśnictwa znajduje się 15 tys. ha lasów, z czego 1 600 ha – jest wyłączonych z działalności gospodarczej. Są to rezerwaty, strefy ochrony rzadkich gatunków ptaków, tereny zalewowe, bagna, gdzie działalność gospodarcza jest nieopłacalna ze względów ekonomicznych. Jednak te lasy są bardzo wartościowe pod względem przyrodniczym.
- Lasy Państwowe prowadzą działalność wielofunkcyjną. Naszym głównym zadaniem jest pozyskiwanie drewna, ale te przychody pozwalają nam realizować pozostałe funkcje lasu: udostępnianie turystyczne, ochronę przyrody, budowę dróg. Lasy Państwowe są jednostką samofinansującą. Nie otrzymujemy dotacji od państwa, ale wpłacamy podatki do samorządów lokalnych, 2% ze sprzedaży drewna wpłacamy na fundusz dróg lokalnych – mówi nadleśniczy Leszek Gajuś.

 

IMG_20230910_151927
IMG_20230910_151949
IMG_20230910_152240
IMG_20230910_152248
IMG_20230910_152322
IMG_20230910_152413
IMG_20230910_152418
IMG_20230910_152453
IMG_20230910_152549
IMG_20230910_152630
IMG_20230910_152659
IMG_20230910_152716
IMG_20230910_152728
IMG_20230910_152802
IMG_20230910_152832
IMG_20230910_153039
IMG_20230910_153234
IMG_20230910_153314
IMG_20230910_153338
IMG_20230910_153411
IMG_20230910_153423
IMG_20230910_153429
IMG_20230910_153444
IMG_20230910_153534
IMG_20230910_153616