elewacjapn1mFirma Jar-bud, która wygrała przetarg na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na elewacji północnej Pałacu Potockich 8 sierpnia podpisała umowę z Miastem. Następnego dnia weszła na plac budowy. Prace ma sfinalizować do końca listopada.

Zakresem zamówienia są objęte roboty związane z ułożeniem tynków, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz prace konserwatorskie związane z kamiennymi dekoracjami rzeźbiarskimi wieńczącymi elewację Pałacu. Wskazany w zamówieniu zakres prac był przedmiotem umowy, zawartej 28 grudnia 2022 r. z firmą Galeria Czystości. Umowa ta nie została wykonana należycie. W związku z konfliktem z wykonawcą prac – Galerią Czystości, która opuściła teren budowy, Miasto Radzyń zleciło specjalistom z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniki Lubelskiej wykonanie ekspertyz powykonawczych dotyczących jakości prac na elewacji północnej Pałacu Potockich. Obydwie ekspertyzy wskazują na szereg nieprawidłowości ze strony wykonawcy i tym samym potwierdzają wstępne ustalenia inspektora nadzoru wyznaczonego przez Urząd Miasta, który wskazywał błędnie przeprowadzone prace konserwatorskie elewacji północnej oraz fragmentu elewacji wschodniej i południowej pałacu.
- Nie możemy zgodzić się na złą jakość prac. Jest to zbyt ważna sprawa, by na nią przymykać oczy.  Pracownicy naukowi Politechniki Lubelskiej stwierdzili, że gdybyśmy przystali na tę jakość robót, jakie były wykonane na elewacji północnej, to po dwóch latach tynki masowo osuwałyby się ze ściany – mówił burmistrz Jerzy Rębek i podkreślał ogromną rolę nadzoru budowlanego i konserwatorów, którzy w porę zareagowali i zatrzymali tamtą robotę.
W związku z tym należało przystąpić do wyłonienia nowej firmy na drodze ogłoszonego przetargu. - Wybrana w przetargu Firma Jarosława Skwarka z Łukowa jest firmą sprawdzoną, która wykonywała prace na skrzydle zachodnim i pawilonie, mamy dobre doświadczenie ze współpracy – dodał burmistrz Jerzy Rębek. Włodarz zapowiedział też, że po podpisaniu umowy firma Jar-bud będzie mogła wejść na budowę 8 sierpnia, prace zostaną ukończone do końca listopada. Ponadto poinformował, że podjął rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie w sprawie dodatkowych środków. - Istnieje na to szansa, choć sprawa nie jest przesądzona - zakończył włodarz.