kościół zewnątrz mDo Radzynia trafi 1,29 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pieniądze będą przeznaczone na kolejne etapy renowacji najstarszej, historycznej świątyni radzyńskiej, perły renesansu lubeskiego - kościoła Trójcy Świętej.

Za te środki wykonane zostaną prace budowlano-konserwatorskie dotyczące remontu strefy cokołowej elewacji frontowej w kościele Trójcy Świętej. Na tę część prac kwotę w wysokości 490 tys. zł uzyskał powiat radzyński. Samorząd Miasta Radzyń otrzymał 800 tys. zł z przeznaczeniem na “wykonanie prac budowlano-konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie posadzki kościoła”.

Powiat radzyński i samorządy położone na jego terenie uzyskały z rządowego programu w sumie 9 mln 29 tys. zł na 17 projektów, które będą realizowane na terenie powiatu.

W latach 2021-2022 gruntowna renowacja wnętrza kościoła została przeprowadzona staraniem obecnego proboszcza parafii pw. Trójcy Świętej ks. kan. Krzysztofa Pawelca. Prace, prowadzone przez zespół konserwatorów pod kierunkiem Zofii Kamińskiej, objęły przede wszystkim przywrócenie pierwotnego wyglądu sklepienia z bogatą siatką sztukaterii, a także zabytkowe elementy wystroju wnętrza i kaplic. Całość remontu kosztowała 1,761 mln zł, z czego 1,203 mln zł to środki unijne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Za  prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym proboszcz parafii Trójcy Świętej w Radzyniu ks. kan. Krzysztof Pawelec w maju 2023 r. został odznaczony Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”.