zakonczenie sp2 018Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 miała szczególny powód do satysfakcji i dumy podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Radzyńska “Dwójka” znalazła się w gronie 12 najlepszych szkół w województwie lubelskim (pozostałych jedenaście były to szkoły lubelskie). - Nasza szkoła zaistniała na mapie Lubelszczyzny jako jedna z najlepszych szkół, jeśli chodzi o liczbę laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty – mówił dyrektor Cezary Czarniak.

Na uroczystości, która odbyła się w piątek 23 czerwca, zgromadzili się absolwenci klas 8, nauczyciele, rodzice. W podsumowaniu roku szkolnego wziął udział burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.
Uroczystość uświetnił chór szkolny prowadzony przez Dorotę Baran i Tomasza Dzidę.
Jak zaznaczył dyrektor Cezary Czarniak, mury szkoły opuszcza 155 absolwentów, którzy pobierali naukę w latach 2015-2023. 100% uczniów klas 8. otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. - Uczniowie zmagali się z nauczaniem zdalnym, które było ciekawym doświadczeniem – ale oby się nie powtórzyło. - Dyrektor gratulował uczniom, dziękował rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.
- Z nieskrywaną satysfakcją przyjąłem zaproszenie na kolejne spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2. Każde jest dla mnie wyjątkowym przeżyciem – podkreślił burmistrz Jerzy Rębek.- Jest to szkoła wyjątkowa nie tylko ze względu na osiągnięcia dydaktyczne, a budzą one moje uznanie i dumę – jak imponująca w skali województwa lubelskiego liczba laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Oprócz sukcesów dydaktycznych na podkreślenie zasługuje piękne kształtowanie młodych ludzi. Jestem dumny, gdy odbywają się uroczystości pozaszkolne, a chór szkolny dodaje im blasku – mówił Burmistrz i dziękował prowadzącym zespół Dorocie Baran i Tomaszowi Dzidzie. Następnie głos zabrał Grzegorz Blicharz, który 13 lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Rodziców.
Słowa kierował do nauczycieli, uczniów i rodziców. Dyrekcji i nauczycielom dziękował „za stworzenie miejsca, gdzie umysły dzieci mogły kwitnąć, a ich talenty i pasje mogły być rozwijane:” - Wasze poświęcenie i oddanie w tworzeniu otoczenia, które sprzyja wzrostowi intelektu i emocji dzieci jest nieocenione. Wasza pasja do nauczania i inspiracja sprawiła, że nauka była nie tylko edukacją, ale i inspirującą przygodą.
Po wystąpieniach wręczono nagrody wyróżniającym się uczniom: laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych oraz tym, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen. Karolina Kopeć – finalistka konkursu z fizyki i laureatka konkursu z biologii uzyskała średnią ocen 6,0. Podziękowanie otrzymali przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Maria Matczak oraz rodzice – za pracę w Komitetach Rodzicielskich.
Uroczystość zakończyła część artystyczna.

W roku szkolnym 2022/2023 do Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim uczęszczało 893 uczniów.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych, np. laboratoriach przyszłości, swoją wiedzę i umiejętności sprawdzali w konkursach szkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich, zawodach sportowych na różnym szczeblu. Brali udział w życiu szkoły, poprzez działalność w Samorządzie Szkolnym, przygotowaniu programów słowno-muzycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim, apeli z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Międzynarodowego Dnia Kobiet. Uczniowie brali także udział w warsztatach technicznych, turnieju prozdrowotnym „Żyj zdrowo”, Międzynarodowym Dniu Postaci
z Bajek, Dniu Bezpiecznego Internetu i innych.
Na wszechstronny rozwój dziecka wpływają także organizowane wycieczki szkolne. Odbyło się ich wiele, np. do Stegny, Łodzi, w Góry Świętokrzyskie, Bieszczady, na Roztocze, Warszawy, Lublina, Zamościa, Bałtowa.
Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć uzyskanie przez uczniów klas ósmych tytułów laureatów (ośmioro uczniów) i finalistów (troje uczniów) konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (informacja w osobnym artykule).

Inne znaczące sukcesy naszych uczniów:
Anna Kuszpa, uczennica klasy II, zajęła I miejsce w IX Turnieju Finałowym 2023 ogólnopolskiego projektu Edukacja przez szachy w szkole organizowanego przez Polski Związek Szachowy,
• czteroosobowa drużyna w składzie: Anna Kuszpa, Jakub Prokopiuk, Jakub Skrzypczak oraz Krzysztof Jakubczyk zdobyła II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci – szachy drużynowe organizowanych przez Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Lublinie,
• dziesięcioosobowa drużyna chłopców uczestniczyła w XXIII Turnieju Piłki Nożnej , organizowanym przez Polski Związek Piłki Nożnej. Drużyna zajęła II miejsce
w Finale Wojewódzkim Pucharu Tymbarku w kategorii U12CH. W skład drużyny wchodzą: Białek Dawid, Borkowski Igor, Jarzyna Szymon, Jastrzębski Hubert, Krasucki Patryk, Lipniacki Ksawery, Mazurek Gabriel, Paszkowski Norbert, Prokopiuk Aleks, Szram Wojciech,
Magdalena Gaca została laureatką, zdobywczynią I miejsca eliminacji powiatowych i zdobyła nominację do turnieju wojewódzkiego 42. Małego Konkursu Recytatorskiego.

zakonczenie_sp2_001
zakonczenie_sp2_002
zakonczenie_sp2_003
zakonczenie_sp2_004
zakonczenie_sp2_005
zakonczenie_sp2_006
zakonczenie_sp2_007
zakonczenie_sp2_008
zakonczenie_sp2_009
zakonczenie_sp2_010
zakonczenie_sp2_011
zakonczenie_sp2_012
zakonczenie_sp2_013
zakonczenie_sp2_014
zakonczenie_sp2_015
zakonczenie_sp2_016
zakonczenie_sp2_017
zakonczenie_sp2_018
zakonczenie_sp2_019
zakonczenie_sp2_020
zakonczenie_sp2_021
zakonczenie_sp2_022
zakonczenie_sp2_023
zakonczenie_sp2_024
zakonczenie_sp2_025
zakonczenie_sp2_026
zakonczenie_sp2_027
zakonczenie_sp2_028
zakonczenie_sp2_029
zakonczenie_sp2_030
zakonczenie_sp2_031
zakonczenie_sp2_032
zakonczenie_sp2_033
zakonczenie_sp2_034
zakonczenie_sp2_035
zakonczenie_sp2_036
zakonczenie_sp2_037
zakonczenie_sp2_038
zakonczenie_sp2_039
zakonczenie_sp2_040
zakonczenie_sp2_041
zakonczenie_sp2_042
zakonczenie_sp2_043
zakonczenie_sp2_044
zakonczenie_sp2_045
zakonczenie_sp2_046
zakonczenie_sp2_047
zakonczenie_sp2_048
zakonczenie_sp2_049
zakonczenie_sp2_050
zakonczenie_sp2_051
zakonczenie_sp2_052
zakonczenie_sp2_053
zakonczenie_sp2_054
zakonczenie_sp2_055
zakonczenie_sp2_056
zakonczenie_sp2_057
zakonczenie_sp2_058
zakonczenie_sp2_059
zakonczenie_sp2_060
zakonczenie_sp2_061
zakonczenie_sp2_062
zakonczenie_sp2_063
zakonczenie_sp2_064
zakonczenie_sp2_065
zakonczenie_sp2_066
zakonczenie_sp2_067
zakonczenie_sp2_068
zakonczenie_sp2_069
zakonczenie_sp2_070
zakonczenie_sp2_071
zakonczenie_sp2_072
zakonczenie_sp2_073
zakonczenie_sp2_074
zakonczenie_sp2_075
zakonczenie_sp2_076
zakonczenie_sp2_077
zakonczenie_sp2_078
zakonczenie_sp2_079