konserwacjaProboszcz parafii Trójcy Świętej w Radzyniu ks. kan. Krzysztof Pawelec został odznaczony Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami” za gruntowny remont kaplicy pw. św. Anny na cmentarzu parafialnym oraz prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele parafialnym.  Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w ramach rozstrzygnięcia konkursu „Laur Konserwatorski”, który organizowany jest corocznie pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego.

Gala Finałowa Wojewódzkiego Konkursu Otwartego o Laur Konserwatorski odbyła się 28 kwietnia w Muzeum Narodowym w Lublinie. Prestiżowa Odznaka "Za Opiekę nad Zabytkami" jest nadawana od 1962 roku jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej.

- Cieszę się, że dostrzeżono i doceniono prace dotychczas wykonane w kościele Świętej Trójcy oraz wyremontowanie kaplicy św. Anny – mówi ks. kan. Krzysztof Pawelec. Rewitalizacja miała na celu odtworzenie pierwotnego wyglądu kościoła, szczególnie sztukaterii. Efekt budzi powszechny zachwyt. Świadczą o tym m.in. wpisy do Księgi Pamiątkowej, gdzie dzielą się swymi wrażeniami osoby odwiedzające naszą świątynię w celach turystycznych. - Cieszę się również z pozytywnych głosów parafian, bo świątynia to przede wszystkim miejsce sprawowania kultu Bożego, modlitwy. Piękne wnętrze sprzyja modlitwie – dodaje Ksiądz Proboszcz. Informuje również, że remont nie został sfinalizowany. Na wymianę czeka posadzka kościoła.