p1014279VIII Forum Bibliotekarzy odbyło się 10 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu. Spotkanie połączono z obchodami Dnia Bibliotekarza, przypadającym 8 maja i w Tygodniu Bibliotek (8-12 maja).

Przybyłych na spotkanie bibliotekarzy powiatu radzyńskiego oraz przedstawicieli samorządów Miasta i Powiatu Radzyń Podlaski powitała dyrektor MBP Grażyna Kratiuk, która pokrótce przedstawiła liczne formy działalności biblioteki. Podkreśliła, że biblioteka zaspokaja współczesne potrzeby nie tylko czytelnicze, ale także kulturalne, informacyjne, edukacyjne, obejmuje różne grupy społeczne, dostosowuje formy pracy do potrzeb różnych środowisk, ale i do zmieniającego się świata. Biblioteka oferuje książki w formie papierowej i dostęp do wersji cyfrowej, zajęcia z różnymi grupami - począwszy od najmłodszych dzieci po seniorów, a także lekcje i wycieczki biblioteczne, kluby dyskusyjne, spotkania autorskie, kluby książki, grupy teatralne, kluby zainteresowań, rękodzieła, eventy, wydarzenia. Bibliotekarze dostarczają książki osobom niepełnosprawnym i samotnym. - Szukamy nowych trendów, rozwijamy się z myślą o czytelnikach - podsumowała dyrektor Grażyna Kratiuk.
Wiceburmistrz Sławomir Lipski odczytał list Burmistrza Jerzego Rębka. „Państwa praca to nie tylko gromadzenie i udostępnianie książek, ale szeroka działalność kulturalno-edukacyjna, wychodząca naprzeciw zapotrzebowaniom czytelników – od tych najmłodszych po seniorów. Placówka ma bogatą ofertę i różnorodne, nowoczesne formy działalności; promuje zbiory, organizuje wydarzenia kulturalne i uczestniczy w wydarzeniach miejskich, jest obecna w mediach, prowadzi stronę internetową. Zadania te są wykonywane z wielkim zaangażowaniem i dbałością o wspaniałą atmosferę, co jest odczuwalne dla tych, którzy przekraczają progi naszej Biblioteki. Ich efektem jest pielęgnowanie i pogłębianie miłości do książki, ale także poszerzanie horyzontów umysłowych i kulturalnych, integracja środowiska radzyńskiego wokół pięknych wartości, których źródłem jest czytelnictwo. Biblioteka jest miejscem przyjaznym i inspirującym. Doceniają to czytelnicy, co ma wyraz w szerokim kręgu osób korzystających z Biblioteki. Fachowość i aktywność Pań, dostrzegana w regionie i kraju, jest też wizytówką i formą promocji naszego miasta” - napisał w liście Burmistrz Jerzy Rębek.

Starosta Szczepan Niebrzegowski gratulował bogatej działalności, docierającej do szerokiego spektrum czytelników. Zaznaczył, że Biblioteka Miejska od 2020 roku pełni też funkcję biblioteki powiatowej. - Współpraca między Miastem a Powiatem to dobry pomysł, życzę, by po wyborach nikt nie zorganizował Państwu kolejnego rozwodu – mówił Szczepan Niebrzegowski i zaznaczył: - Mam wielki szacunek i uznanie, z Panią Dyrektor rozumiemy się bez słów. Będę wdzięczny za pomysły wychodzące naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu.

Następnie Jolanta Sawczuk-Kapica zaprezentowała temat „Biblioteka w cyfrach”, a Anna Korulczyk podsumowała wydarzenia organizowane przez Bibliotekę Miejską i biblioteki gminne.
W części szkoleniowej o zbiorach regionalnych mówiła Hanna Bajkowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, a Stanisław Lipski (MBP Radzyń Podlaski) poruszył temat systemu bibliotecznego "ALMA". .

P1014265
P1014268
P1014271
P1014273
P1014274
P1014279
P1014285z
P1014294
P1014299
P1014300
P1014301
P1014302
P1014306
P1014308
P1014314
P1014315
P1014316
P1014317
P1014318
P1014320
P1014322
P1014323
P1014326
P1014327
P1014328
P1014329