dsc 0118Uroczyste otwarcie i poświęcenie ulicy Polnej odbyło się 27 kwietnia. Była to inwestycja oczekiwana kilkadziesiąt lat przez mieszkańców. Jej realizację umożliwiła 2,5-milionowa dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

-To, co przez dekady wydawało się niemożliwe, stało się faktem. Budowa ul. Polnej wymagała dużych nakładów, udało się ją zrealizować dzięki pomocy Rządu – mówił Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, otwierając spotkanie. Koszt inwestycji wyniósł 4 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodzi z budżetu Miasta, a 2,5 mln zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. - Czasem ze strony opozycji płyną głosy, że trzeba odrzucić PiS dla dobra ludzi. Ta inwestycja jest przykładem, że rząd PiS aktywnie i z determinacją troszczy się o dobro wspólne - dba o dobro wszystkich mieszkańców Polski. Za to należą się słowa uznania i szacunku – dodał Włodarz Radzynia.
Długość zbudowanej ulicy wynosi ok. 1 kilometra, na całym odcinku jest to jednojezdniowa droga asfaltowa z dwoma pasami ruchu i lewostronnym ciągiem pieszym. Droga jest ważna nie tylko dla osób zamieszkałych przy ul. Polnej. Łączy drogę krajową 63 z powiatową 1224L, która w sytuacjach kryzysowych będzie pełniła ważną rolę  drogi obwodowej.

Inwestycja została zrealizowana w bardzo szybkim tempie – w ok. 7 miesięcy. 17 maja 2022 r. miesięcy podpisana została umowa z firmą wyłonioną w przetargu - Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A. z Białej Podlaskiej , a już 22 grudnia została oddana do użytku. Burmistrz podkreślił wysoką jakość wykonania: podczas realizacji i przy odbiorze nie było jednego zarzutu jakościowego. Nie było również negatywnych reakcji ze strony mieszkańców, którzy utrudnienia znosili ze zrozumieniem i cierpliwością.

Wstęgę przecięli: Poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Szwaj, ks. kan. Henryk Och – proboszcz parafii św. Anny i Błogosławionych Męczenników Podlaskich, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, Rafał Bojarczuk - inspektor nadzoru z ramienia Urzędu Miasta, Piotr Horeglad – Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. z Białej Podlaskiej – wykonawcy inwestycji, Zdzisław Baran – przedstawiciel mieszkańców ul. Polnej.

Następnie aktu poświęcenia drogi dokonał ks. kan. Henryk Och - proboszcz parafii pw. św. Anny i Błogosławionych Męczenników Podlaskich. Wcześniej modlił się w intencji obecnych mieszkańców i korzystających z drogi, a także wszystkich uczestników uroczystości i realizatorów inwestycji.

W ostatniej części uroczystości zabrali głos: Poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk, wicewojewoda Robert Gmitruczuk, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Szwaj, Przewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski.
- Jest się czym chwalić, gratuluję kolejnej inwestycji! Radzyń kierowany przez Jerzego Rębka wybija na tle miast Polski wschodniej. Polska rozwija się dzięki pieniądzom unijnym i rządowym – powiedział Poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk. Parlamentarzysta, nawiązując do wysokiej dotacji rządowej do inwestycji podkreśli, że działania rządu pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego od początku były nastawione na zrównoważony rozwój, by zniwelować różnicę między Polską wschodnią a zachodnią. - Wspomagamy też działalność z dziedziny kultury i ochrony zabytków, by uchronić je przed degradacją. Dodatkowe zadanie to ochrona wschodniej granicy. Powstała jednostka wojskowa w Białej Podlaskiej, wierzę głęboko, że żołnierze przybędą do Radzynia. Jako samorząd chcemy doprowadzić do tego, by społeczeństwo ziemi radzyńskiej czuło się bezpieczne. Takie są nasze priorytety. Staramy się Państwa słuchać, a Państwo zadecydujecie, czy dobrze myślimy, czy idziemy w dobrym kierunku.

- Serce się raduje! Gratuluję pięknej inwestycji, która jest nowoczesnym szlakiem komunikacyjnym z kanałami technologicznymi, ważnym z perspektywy mieszkańców i rozwoju miasta – mówił Robert Gmitruczuk. - Wniosek, dzięki któremu Miasto pozyskało 2,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, był świetnie napisany. Także decyzja radnych o przeznaczeniu 1,5 mln zł z budżetu miasta spowodowała, że możemy się cieszyć nową drogą – Wicewojewoda Lubelski zwrócił uwagę, że droga prowadzi do Marynina, gdzie może powstanie jednostka wojskowa. - W Ministerstwie Obrony Narodowej rozmawialiśmy, jest bardzo duże zainteresowanie, by umieścić tu żołnierzy - dodał.

– Znam Jerzego Rębka niemal 20 lat . Zawsze by to samorządowiec z krwi i kości, pracował dla ludzi. Ta droga też nie jest dla niego, ale dla mieszkańców – powiedział Jerzy Szwaj, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego.
Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski dziękował wykonawcom i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji, a mieszkańcom za cierpliwość. - Jako samorząd jesteśmy dla Państwa, by wam służyć, by rozwiązywać problemy najlepiej, jak potrafimy. W najbliższym czasie czeka nas kilka kolejnych ważnych inwestycji związanymi z drogami - zapowiedział.
- Mieszkańcy na ul. Polną czekali prawie 50 lat – to 12 kadencji samorządów. Kandydaci i samorządowcy 12 razy obiecywali zrobić tę drogę. Wykonał to samorząd, którym kierują Jerzy Rębek i Adam Adamski – podkreślił Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski. - Jestem dumny ze wszystkich samorządów powiatu radzyńskiego, gdzie jest realizowanych co niemiara robót drogowych. Przez te 5 lat mamy nasze “5 minut”, nie zdrzemnęliśmy się – nie przespaliśmy tego czasu. W imieniu mieszkańców powiatu dziękujemy rządowi na ręce przedstawicieli władz centralnych za to, co robi dla Polski Wschodniej. Życzymy sobie, by to się nie zmieniło. Gdy będziemy mieli szansę, będziemy kontynuowali te działania.

Na uroczystości pojawili się mieszkańcy.

- Cieszymy się, że droga wreszcie powstała, jesteśmy bardzo zadowoleni, tym bardziej, że jest bardzo dobrze wykonana. Przyszliśmy tu, by podziękować Panu Burmistrzowi – powiedziała Bożena Gmur. Krystyna Gajownik mieszka przy ul. Polnej najdłużej, bo od 57 lat. - Od zawsze była to zła droga: w zimie zasypana śniegiem, wiosną i jesienią tonąca w błocie, latem dokuczał nam kurz. Bardzo się męczyliśmy – wspominała. - Czekaliśmy długo, ale doczekaliśmy się - mamy nie tylko wspaniałą dogę, którą już polubili mieszkańcy - na szerokim chodniku często widać ludzi spacerujacych - ale także wodę, gaz, światłowody - puentuje Alicja Baran
Zdzisław Baran mieszka przy Polnej od 50 lat. - Nie dało się tędy w roztopy przejechać końmi czy rowerem, drogę okrążaliśmy rowem. Gdy powierzchnia bywała zasypywana kamieniami czy żużlem, strasznie się kurzyło. Wielokrotnie zbierałem podpisy pod petycjami o budowę drogi. Maria Wachulak dodaje, że przy ulicy znajduje się wiele działek do sprzedania. - Moja córka czekała z budową 5 lat. Doczekała się.  Teraz na pewno zainteresowanie młodych ludzi tą ulicą wzrośnie.

 

DSC_0072
DSC_0073
DSC_0074
DSC_0075
DSC_0076
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0079
DSC_0080
DSC_0083
DSC_0084
DSC_0085
DSC_0086
DSC_0087
DSC_0089
DSC_0090
DSC_0091
DSC_0092
DSC_0093
DSC_0097
DSC_0098
DSC_0100
DSC_0102
DSC_0105
DSC_0106
DSC_0107
DSC_0108
DSC_0109
DSC_0110
DSC_0112
DSC_0114
DSC_0115
DSC_0116
DSC_0118
DSC_0119
DSC_0120
DSC_0121