korpus główny plan zagospodarowaniaWarunkiem otrzymania unijnego dofinansowaniarewitalizacji Pałacu Potockich w Radzyniu (przypomnijmy: 21 mln zł!) było stworzenie projektu zagospodarowania i to takiego, który spełniałby określone warunki, wskazane przez instytucję zarządzająca funduszami europejskimi Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Takim warunkiem było, żeby obiekt po restauracji pełnił funkcje społeczno-kulturalne. Bez spełnienia tego warunku nie otrzymalibyśmy dofinansowania.

Tylko niewielki fragment pałacu będzie mógł pełnić funkcję komercyjną - na część pałacu przeznaczoną na komercję mogliśmy przeznaczyć maksymalnie równowartość 200 tys. euro (ok.800 tys. zł). Gdyby była to większa powierzchnia, Miasto musiałoby samo sfinansować jej remont.
W części komercyjnej znalazła się kawiarnia.

Projekt zagospodarowania Pałacu został stworzony w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego autorem jest dr sztuki Michał Kapczyński. Jego koncepcja funkcjonalno-użytkowa została zaakceptowana zarówno przez Konserwatora Zabytków, jak i Urząd Marszałkowski.

gazeta palacZałożenie projektu nie jest tajemnicą - została przedstawiona mieszkańcom Radzynia w Biuletynie Informacyjnym Miasta Radzyń 13(42) z 4 września 2017 r. Materiał trudno było przegapić, bo temat został podjęty w dużym wymiarze na okładce i 2 stronie gazety.

 

 

MiK„Założeniem było połączenie zabytkowej architektury z nowoczesną funkcją, pozwalającą na tchnięcie nowego życia w opustoszałe mury, na stworzenie centrum spotkań i działalności integrujących zarówno mieszkańców Radzynia, jak i osoby przyjezdne wokół atrakcyjnej oferty do nich skierowanej” – napisał we wstępie opracowania dr Michał Kapczyński.

 

 

 

Centralny korpus pałacu został podzielony na sześć stref, mogących funkcjonować niezależnie od siebie, ale w razie potrzeby pozwalający na ich przenikanie. Są to strefy:
– kawiarniana
– muzealno – wystawiennicza
– fotograficzna
– multimedialna
– seniorów
– juniorska.

W kolejnych postach zaprezentujemy, co będzie się działo w poszczególnych strefach.

korpus_01
korpus_02