rondo1m 2W dodatkowych ośmiu  miejscach Radzynia pojawi się monitoring. Będą to głównie skrzyżowania przy wjeździe do centrum miasta. Monitoring tam umieszczony będzie wyposażony w funkcję odczytu tablic rejestracyjnych.

Miejsca dodatkowego monitoringu:
1/ skrzyżowanie ul. Międzyrzeckiej z Pomiarową i Płudzinską,
2/ skrzyżowanie Targowej z drogą S19 i ul. Brzostówiecką,
3/ rondo im. K. Odrzygoździa (skrzyżowanie ulic: Warszawskiej,Konstytucji 3 Maja i Wyszyńskiego),
4/ rondo Żołnierzy WiN (skrzyżowanie ulic Lubelskiej i Wisznickiej),
5/ rondo Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (skrzyżowanie ulic Jana Pawła II, Lubelskiej i Sitkowskiego),
6/ ul. Lubelska skrzyżowanie z ul. Zabielską (w kierunku ZSP i Pływalni Miejskiej),

7/ ul. Sitkowskiego–skrzyżowanie z ul. Powstania Styczniowego (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2,

8/ ul. Wisznicka przy Topazie,

Zaplanowany koszt inwestycji to 100 tys. zł.