rondo2 mRondo im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zostanie zmodyfikowane poprzez poszerzenie rozjazdów. Ma to związek z bliskim rozpoczęciem przebudowy ul. Partyzantów. Na czas remontu ciężkie samochody jadące od ul. Wisznickiej zostaną skierowane na ul. Lubelską do Parkowej przez rondo Bł. Ks. J. Popiełuszki.

W związku z tym spodziewany jest wzmożony ruch samochodów ciężarowych. Obecny kształt ronda był wystarczający do normalnego ruchu, głównie samochodów osobowych i dostawczych. Modyfikacja umożliwi bardziej sprawne, płynne poruszanie się pojazdów po rondzie przy bardziej natężonym ruchu samochodów ciężarowych, zmierzających tamtędy do zakładów pracy dr Gerard i BIMIZ. Jak poinformował Burmistrz (szersza informacja we wcześniejszym poście) cały tabor ciężarowy do zakładu drGerard będzie przejeżdżał przez teren zakładu BIMIZ, na co jest zgoda obu zakładów.