komputery bibliotekaMiejska Biblioteka Publiczna im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach zadania zakupiono:
– 6 komputerów stacjonarnych,
– 5 monitorów,
– 7 dysków twardych SSD,
– 6 czytników książek elektronicznych,
– 1 router.

Koszt ogółem zadania wynosił 30352 zł, z tego 25300 zł dofinansowania z Instytutu Książki.