carpatiaUmowy na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 między Radzyniem Podlaskim a Lubartowem, w tym Radzyń Podlaski – Kock oraz Kock – Lubartów zostały podpisane 15 września. Wartość pierwszej z nich to ok. 626,5 mln. Umowa na budowę drugiego opiewa na ok. 390 mln zł. Odcinek Radzyń Podlaski – Kock o długości ponad 18 km zrealizuje firma Polaqua.

Dwujezdniowa trasa ekspresowa powstanie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 19. W ramach zadania wybudowane zostanie m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego. Zaplanowano także dwa węzły drogowe: Radzyń Podlaski Południe na skrzyżowaniu z DK63 oraz Borki na skrzyżowaniu z droga powiatową. Planowane są też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno oraz MOP Paszki), dwa mosty oraz siedem wiaduktów, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne.
Wcześniej wyłoniono wykonawcę odcinka Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski. W realizacji jest już cała, ok. 100-kilometrowa droga ekspresowa S19 między Lublinem a granicą woj. lubelskiego i mazowieckiego. Kierowcy korzystają już ze szlaku Via Carpatia na południe od Lublina.

Kalendarium S19 Radzyń Podlaski – Kock 

25 sierpnia 2021 r. - ogłoszenie przetargu
wrzesień/październik 2021 r. - odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (Colas Polska, Strabag)
październik/listopad 2021 r. - KIO umorzyła i oddaliła odwołania
19 listopada 2021 r. - otwarcie ofert
29 czerwca 2022 r. - wybór najkorzystniejszej oferty (Polaqua)
lipiec/sierpień 2022 r. - obligatoryjna kontrola uprzednia prowadzona przez Prezesa UZP
1 września 2022 r. - zakończenie kontroli Prezesa UZP
15 września 2022 r. - podpisanie umowy

Sześć odcinków S19 w woj. lubelskim w realizacji

• gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego – Międzyrzec Podlaski (ok. 13,7 km), podpisana umowa na realizację,
• Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski (ok. 22,3 km), podpisana umowa na realizację,
• Radzyń Podlaski – Kock (ok. 18,1 km), podpisana umowa na realizację, 
• obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni – ok. 7,8 km), podpisana umowę na realizację,
• Kock – Lubartów (ok. 15,8 km), podpisana umowa na realizację, 
• Lubartów – Lublin (ok. 23 km), podpisana umowa na realizację, trwa opracowywanie projektu budowlanego i materiałów do ZRID.