lublin wyróżnienia mMiasto Radzyń Podlaski otrzymało wyróżnienie w konkursie „Gmina Przyjazna Seniorom”, a opiekun Miejskiego Klubu Seniora Stanisław Wachnik został laureatem konkursu „Aktywny Senior”. Wręczenie dyplomów odbyło się podczas Wojewódzkiego Dnia Rodziny zorganizowanego 7 września na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

W imieniu Burmistrza Radzynia Jerzego Rębka wyróżnienie dla Miastaodebrał sekretarz Miasta Robert Targoński. Organizatorzy konkursów to Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Do konkursu „Gmina Przyjazna Seniorom” wpłynęło 39 zgłoszeń. Radzyń znalazł się w gronie 10 samorządów, które otrzymały wyróżnienia (Radzyń, Bełżyce, Tarnogród, Kodeń, Kraśnik, Puławy, Lublin, Wojcieszków, Strzyżewice, Biała Podlaska). Laureatami konkursu zostały samorządy Chełma, Łukowa, Nałęczowa oraz gmin Tyszowce i Leśniowice.

Stanisław Wachnik znalazł się w gronie 5 laureatów konkursu „Aktywny Senior”, których jury konkursu wybrało spośród 30 kandydatów. Podczas prezentacji podkreślono, że Stanisław Wachnik prowadzi Miejski Klub Seniora, szczególne serce i aktywność wykazał podczas pandemii koronawirusa, z wielkim zaangażowaniem pomagając samotnym i niepełnosprawnym seniorom w robieniu zakupów, kontaktowaniu ich z lekarzami czy pomagając załatwiać sprawy urzędowe.
W trakcie spotkania wyróżniono również rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Podczas tegorocznego Wojewódzkiego Dnia Rodziny w szczególny sposób akcentowano problematykę seniorską oraz rodzin zastępczych.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 osób z całego województwa, w tym m.in. 8-osobowa reprezentacja Radzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w zabytkowym kościele na terenie skansenu, którą sprawował ks. prałat Tadeusz Pajurek - proboszcz i kustosz Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. W homilii wskazał Świętą Rodzinę jako wzór dla współczesnych rodzin. Kaznodzieja zaapelował o modlitwę o dobre, święte, silne Bogiem rodziny, które stałyby się zaczynem zmian w dobie kryzysu rodziny. Dziękował rządowi, samorządom, instytucjom wspierającym rodziny w trudnym czasie.

Jak podkreślił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, w województwie lubelskim co 5 mieszkaniec ma ponad 60 lat. - Władze województwa szukają form aktywności dla seniorów. Zadaniem państwa i samorządów jest pomagać seniorom, aby jesień życia mogli przeżyć godnie. Chcemy pokazywać, że seniorzy mogą być aktywni, mogą przekazywać młodszym swą mądrość życiową. - Marszałek Jarosław Stawiarski podkreślił również, że ok. 7,2 tys. dzieci w Polsce żyje poza biologicznymi rodzinami, z tego 5,6 tys. w rodzinach zastępczych i pieczy zastępczej, która daje namiastkę rodziny, jest „bardzo ważnym ogniwem w dawaniu miłości, bezpieczeństwa, pewności jutra i wzorów postępowania”.
- Przez dzisiejsze święto i wyróżnienia dla rodzin zastępczych pragniemy docenić tych, co wzięli dzieci pod opiekę – powiedziała Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Romanowska. Dodała, że w województwie lubelskim ok. 3,8 tys. dzieci żyje poza rodzinami biologicznymi, funkcjonuje tu ok. 80 rodzin zastępczych zawodowych.

Na terenie powiatu radzyńskiego znajduje się jedna rodzina zastępcza zawodowa i około 50 rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych. Na stronie Powiatu można znaleźć informacje i ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na rodziny zastępcze.

P1015419
P1015420
P1015421
P1015422
P1015433
P1015437
P1015440
P1015445
P1015453
P1015470
P1015474
P1015475
P1015476
P1015478
P1015483
P1015487
P1015495
P1015501
P1015504
P1015507
P1015509
P1015513
P1015522
P1015527
P1015550