narodowe czytanie 2022W sobotnie przedpołudnie 3. września na placu Wolności odbyło się radzyńskie Narodowe Czytanie. Wydarzenie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego. Tym razem tematem – w Roku Romantyzmu i z okazji 200 rocznicy publikacji - były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Jak podkreśliła na wstępie dyrektor Biblioteki Grażyna Kratiuk, intencje Narodowego Czytania to popularyzacja czytelnictwa, podkreślenie potrzeby dbałości o język ojczysty, ukazywanie bogactwa literatury polskiej, a także dawanie wyrazu jedności narodowej i dumy z bycia Polakiem, prezentacja dorobku kulturowego wspólnego dla nas wszystkich, poświadczającego nasze związki z kulturą europejską.

- Twórczość wieszczów świadczy o naszej tożsamości kulturowej i obecności w Europie, bo nie jesteśmy tu przybyszami – powiedział burmistrz Jerzy Rębek. Podkreślił wagę duchowych wartości w życiu człowieka i wiary katolickiej, która jest elementem naszej tożsamości narodowej. Za przygotowaną uroczystość i całokształt pracy dziękował dyrektor Grażynie Kratiuk i całemu zespołowi MBP.

Starosta Szczepan Niebrzegowski przypomniał, że przez 123 lata zaborów język polski jako element tożsamości narodowej był prześladowany przez zaborców. - Poeci romantyczni przez swe utwory przyczyniali się do zachowania i rozwoju języka, budzili patriotyzm, a to patriotyzm prawił, że po latach niewoli staliśmy się wolnym narodem – podkreślał Starosta. Zadeklarował pomoc we wszelkich przedsięwzięciach Miejskiej Biblioteki Publicznej, które jest nie tylko wypożyczalnią książek, ale instytucją pełniącą wiele funkcji, oferującą różnorakie działania kulturalne i oświatowe. Wskazał, że MBP pełni również funkcję biblioteki powiatowej.

Następnie Jolanta Sawczuk-Kapica odczytała okolicznościowy List Prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezyden napisał w nim m.in.: „Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą (…). Wierzę, że wspólna lektura utworów naszego narodowego wieszcza na nowo ukaże fenomen polskiego romantyzmu i wzbogaci jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą kulturą i historią. Chciałbym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie. I żeby – jak zawsze – było dla nas wspólnym świętem czytelnictwa”.

Fragmenty wybranych „Ballad i romansów” najpierw odczytali włodarze: Burmistrz Jerzy Rębek oraz Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski. Następnie - mieszkańcy Radzynia – wylosowani spośród tych, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w akcji. W tym gronie byli: Natalia Lipska, Anna Kiertych, Agnieszka Krochmal, Anna Michalak, Paweł Kot, Emilia Buchaj, Urszula Pietras i Mirosława Ziobro. Czytający otrzymali od Biblioteki upominki książkowe. Zebrani wysłuchali także wspaniałych wykonań muzycznych utworów Adama Mickiewicza w wykonaniu duetu Wojciech Molas Gil oraz Barbara Bloch.

Radzyńska edycja Narodowego Czytania to genialna literatura w ciekawych interpretacjach słownych i muzycznych, dużo dobrego humoru, interesująca scenografia, którą tworzyła wystawa poświęcona Adamowi Mickiewiczowi przygotowane przez Panie Bibliotekarki – no i wspaniała pogoda.

P1014419
P1014421
P1014427
P1014429
P1014430
P1014438
P1014441
P1014452
P1014453
P1014457
P1014460
P1014463
P1014474
P1014485
P1014495
P1014510
P1014512
P1014514
P1014518
P1014520
P1014524
P1014534
P1014537
P1014539
P1014564
P1014565
P1014568
P1014569
P1014571
P1014572
P1014574
P1014578
P1014579
P1014582
P1014585
P1014590
P1014598