dsc 0023Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego była szczególna, ponieważ nastąpiła zmiana w kierownictwie placówki: od 1 września funkcję dyrektorki pełni Renata Sieromska. W słowach skierowanych do społeczności szkoły: uczniów, nauczycieli i rodziców zawarła wizję priorytetów pracy szkoły. - Wasze dzieci są w bardzo dobrych rękach - zapewnił rodziców burmistrz Jerzy Rębek.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. sprawowaną kościele pw. Świętej Trójcy  w intencji społeczności szkoły. -  Nowy rok szkolny to nowe wyzwania i cele. To także rozpoczęcie dla nas kapłanów nowego roku katechetycznego i cieszymy się, że rozpoczynacie go z nami wspólnie w kościele. Prośmy o błogosławieństwo na ten czas pracy, nauki dla uczniów, nauczycieli i pracowników a szczególnie dla pierwszych nauczycieli dziecka – rodziców – mówił na wstępie ks. Krzysztof Banasiuk.

Dalsza część uroczystości odbyła się na boisku szkoły. Nowa dyrektor Renata Sieromska, po powitaniu zebranych, skierowała słowo do uczniów, nauczycieli i rodziców, w którym nakreśliła cele, jakie będą przyświecały jej pracy na nowym stanowisku. - Szkoła to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również zdobywania wielu cennych doświadczeń. Wszyscy uczymy się tu współpracować, rozwiązywać problemy, wspierać się nawzajem i szanować. A ponieważ to ogromnie ważne elementy ludzkiego życia, wspólnie musimy zadbać, by szkoła była miejscem bezpiecznym, życzliwym i otwartym. Tylko w takich warunkach rozwój dzieci może przebiegać prawidłowo, a nauka będzie przychodzić z łatwością. Stworzenie tak dobrej atmosfery będzie możliwe tylko wtedy, gdy razem – uczniowie, nauczyciele i rodzice będziemy się o to starać – mówiła Renata Sieromska.

Z kolei do nauczycieli skierowała słowa: - Bądźcie dla uczniów autorytetem, źródłem wiedzy i wsparciem. Z kolei zwróciła się do rodziców: - Mamy wspólny cel - jak najlepszą przyszłość waszych dzieci. Jako nauczyciele jesteśmy tu dla nich, zawsze gotowi was wspierać w wychowaniu waszych pociech i rozwiązywaniu ich problemów.

Uczniom nowa Pani Dyrektor życzyła: - Aby rok szkolny pozwolił rozwijać wasze zdolności i budował waszą pewność siebie. Oceny nie są najważniejsze, ale to, byście w tych murach poznali samych siebie, odkryli wasze talenty, mocne strony, by nauka sprawiała wam przyjemność.

Osobne słowa skierowała do pierwszoklasistów: - Zadawajcie dużo pytań. Bądźcie dociekliwi i oczekujcie, byśmy udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Ciekawość świata będzie was zbliżać do oceanu wiedzy. Życzę wam wielu chwil zadowolenia z własnych osiągnięć na miarę swych możliwości. Dążcie do pokonywania własnych trudności. Bądźcie zdobywcami, poszukiwaczami, podróżnikami. Bądźcie radośni.

Następnie głos zabrał burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, który oficjalnie przekazał informację o objęciu stanowiska dyrektorki szkoły przez Renatę Sieromską, co zostało przyjęte przez zgromadzonych gromkimi brawami. - Oklaski mówią same za siebie – skomentował włodarz i kontynuował swoją wypowiedź: - Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie młodego pokolenia. Szkoła jest żywym organizmem, gdzie wszyscy maja być traktowani podmiotowo, z powagą i życzliwością – następnie zadeklarował, że jako przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, będzie uczestniczył w jej życiu: - Możecie liczyć na wsparcie burmistrza i jego współpracowników. Następnie zwrócił się do rodziców: - Pragnę zapewnić Państwa, że wasze dzieci są w bardzo dobrych rękach, możecie ze spokojem uczestniczyć w procesie edukacji i wychowania dzieci.

Życzenia uczniom, nauczycielom i rodzicom złożyli także sekretarz Miasta Robert Targoński oraz przedstawicielka Rady Rodziców Marta Targońska. Oficjalna część zakończyła się przedstawieniem wychowawczyń i uczniów klas pierwszych, po czym uczniowie udali się ze swymi wychowawcami na pierwsze, organizacyjne lekcje w nowym roku szkolnym.

DSC_0001
DSC_0002
DSC_0003
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0008
DSC_0010
DSC_0012
DSC_0013
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0017
DSC_0018
DSC_0020
DSC_0021
DSC_0022
DSC_0023
DSC_0025
DSC_0026
DSC_0027
DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
DSC_0031
DSC_0032
DSC_0033
DSC_0034
DSC_0035
DSC_0036
DSC_0037
DSC_0038
DSC_0039
DSC_0040
DSC_0041
DSC_0042
DSC_0043
DSC_0044
DSC_0045
DSC_0046
DSC_0047
DSC_0048
DSC_0049
DSC_0050
DSC_0051
DSC_0052
DSC_0054
DSC_0056
DSC_0057
DSC_0058
DSC_0060
DSC_0061
DSC_0062
DSC_0063
DSC_0067
DSC_0069
DSC_0070
DSC_0073
DSC_0075
DSC_0077
DSC_0080
DSC_0082
DSC_0084
DSC_0087
DSC_0089
DSC_0093
DSC_0095
DSC_0097