szpital 2 mln 8mInformację o przyznaniu środków z rezerw rządowych w kwocie 1 milion 599 tysięcy i 104 złote z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim przekazano podczas konferencji prasowej, która odbyła się 8 lipca w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.  Do tej kwoty Powiat Radzyński dołożył ze swojego budżetu 400 tysięcy złotych, czyli wartość całego zadania opiewa na kwotę 2 milionów złotych.

W spotkaniu udział wzięli: Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł, Zastępca Dyrektora SP ZOZ Robert Węgłowski, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta Michał Zając oraz Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek.
- W imieniu Zarządu Powiatu Radzyńskiego, który wystosował ten wniosek do Rządu chciałem wyrazić ogromną radość i wdzięczność, w szczególności Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Ministerstwu Finansów oraz Wiceministrowi Piotrowi Patkowskiemu. Dziękuję również służbom Wojewody Lecha Sprawki z obecnym tutaj Radnym Ryszardem Szczygłem, który jest jednocześnie członkiem Rady Społecznej naszego szpitala. Chciałbym również podziękować Burmistrzowi Radzynia Jerzemu Rębkowi, który od początku naszych starań o ten sprzęt wspomagał nas w działaniach bardzo skutecznie. Gratuluję dyrekcji szpitala i wiem, że to nie są pierwsze pieniądze inwestycyjne dla SP ZOZ w tej kadencji i jestem przekonany, że nie ostatnie – mówił Starosta Szczepan Niebrzegowski.
- Kiedy mamy tę bardzo dobrą decyzję dla naszego szpitala, to możemy śmielej patrzeć w przyszłość. Gdy zajdzie taka potrzeba, będziemy bezpiecznie i sprawnie zaopiekowani przez służby medyczne, za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców Radzynia Podlaskiego – spuentował Burmistrz Jerzy Rębek.
- Bardzo się cieszę, że fundusze zostały przyznane. Jest to  sprzęt bardzo potrzebny dla szpitala, do ratowania życia i zdrowia mieszkańców powiatu – powiedział Radny Ryszard Szczygieł.

Za przyznane pieniądze zakupione zostaną:
• Ramię C służące do śródoperacyjnych zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych,
• Laparoskop do celów chirurgicznych
• Większy sterylizator parowy do czyszczenia sprzętu medycznego.