sp2W Szkole Podstawowej nr 1 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 64 uczniów. Średni wynik egzaminu z języka polskiego wyniósł 61%, z matematyki - 53%, z języka angielskiego - 69%.
W Szkole Podstawowej nr 2 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 135 uczniów, średni wynik z języka polskiego wyniósł 67%, z matematyki - 58%, z języka angielskiego - 63%.

Warto porównać, jak nasze szkoły wypadły na tle powiatu, województwa lubelskiego i kraju.
Średnia ocen w powiecie radzyńskim to: język polski 62%, matematyka 57%, język angielski 55%. W województwie lubelskim j. polski – 61%, , matematyka 56% i j. angielski64%. W Polsce – język polski 60%, matematyka 57%, j. angielski 67%.