pec2- Rosnące ceny miału węglowego przełożą się na koszty ogrzewania mieszkań – przewiduje Prezes PEC Jerzy Woźniak. - W sezonie grzewczym musi nastąpić wzrost cen dla odbiorców, bo przedsiębiorstwa nie mogą tracić, kupując drogi węgiel, a sprzedając ciepło po starej taryfie. Cena miału węglowego wzrosła z 350 do 1600 - a nawet 1800 zł za tonę (bez transportu).

Jak ustalana jest taryfa za ogrzewanie

Należy zaznaczyć, że ceny urzędowe (zgodnie z regulacjami uchwalonymi przez Sejm maksymalna cena za jedną tonę węgla sprzedawanego konsumentom została ustalona na poziomie nie większym niż 996,60 zł) dotyczą odbiorców indywidualnych, a nie przedsiębiorstw energetycznych. Przedsiębiorstwa energetyczne zakupują węgiel u hurtowników albo na aukcji. Cena jest ustalana na światowej giełdzie ARA w Amsterdamie. Każdy podmiot odnosi się do tej ceny, a jeszcze dochodzą koszty transportu. Przedsiębiorstwa energetyczne kierują wnioski do Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę taryfy, przedstawiają kalkulację kosztów, w których cena węgla jest podstawowym składnikiem. Na tej podstawie URE wylicza nową taryfę.

Sytuacja w radzyńskim PEC. Woda ogrzewana dzięki kogeneracji

Radzyńskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w okresie letnim kupuje sukcesywnie niewielkie partie miału węglowego (300 t. – 500 t.), obecnie w cenie 1650 zł/t netto. Na większe ilości dostawcy nie chcą podpisywać umów, bo cena jest zmienna, najczęściej rośnie. PEC stara się do początku sezonu grzewczego zgromadzić pożądaną ilość węgla, aby nie było zakłóceń w zaopatrzeniu odbiorców w energię cieplną.
- W okresie letnim radzyński PEC nie spala węgla, ponieważ wykorzystuje nową instalację, którą jest wysokosprawna kogeneracja na gaz ziemny produkującą przede wszystkim energię elektryczną. Natomiast energia cieplna jako produkt uboczny wystarcza do podgrzania wody użytkowej wykorzystywanej przez odbiorców w Radzyniu. – informuje Prezes PEC Jerzy Woźniak .
Obecnie pracująca nowa instalacja składa się z dwóch silników gazowych, które będą pracowały przez okrągły rok. W ten sposób zmniejszy się ilość spalanego miału węglowego.
Obecnie w nowej instalacji trwają prace mające na celu jak najlepsze uregulowanie jej elementów, aby całość dobrze funkcjonowała przez wiele lat. Poza tym należy dokonać różnego rodzaju dalszych formalności po uzyskaniu w dniu 14 czerwca 2022 r. koncesji na produkcję energii elektrycznej z kogeneracji.