herb13 sierpnia 2021 r. Miasto Radzyń Podlaski złożyło dwa wnioski o dofinansowanie inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczące: 1) przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego – wartość szacunkowa inwestycji na kwotę 8,7 mln zł, wnioskowane dofinansowanie 8 mln zł, oraz 2) przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów – wartość szacunkowa inwestycji na kwotę 2 631 500,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 2,5 mln zł.

Miasto Radzyń Podlaski w dniu 17 listopada 2021 r. otrzymało zapewnienie otrzymania dofinansowania na powyższe inwestycje z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na całość wnioskowanej kwoty, tj. 10 500 000,00 zł.

W dniu 8 czerwca 2022 r. ogłoszono przetargi w celu wyłonienia wykonawców wyżej wymienionych inwestycji.
W dniu 27 czerwca 2022 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na „Przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim”. Oferty złożyli następujący wykonawcy, którzy zaoferowali następujące ceny ofertowe:
1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,
21- 300 Radzyń Podlaski – za cenę ofertową 4 614 987,41 zł,
2) STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków - za cenę ofertową 5 899 116,65 zł.

Natomiast w dniu 1 lipca 2022 r. otwarto oferty w przetargu na „Przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzyniu Podlaskim”. Ofertę złożył tylko jeden wykonawca tj. firma STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, za cenę ofertową 23 867 940,96 zł.

Powyższe oferowane ceny w znacznym stopniu przekraczają możliwości budżetu Miasta. Przetargi na powyższe inwestycje zostały unieważnione.

Miasto rozpisze kolejne przetargi z nadzieją, że wykonawcy zaoferują ceny które budżet miasta będzie w stanie udźwignąć.