absolutorium mPodczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 czerwca, radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski Jerzemu Rębkowi za wykonanie budżetu za rok 2021. Pozytywne opinie o wykonaniu budżetu zostały wydane przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie i Komisję Rewizyjną Rady Miasta Radzyń Podlaski. RIO wydała również pozytywną opinię w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzyń Podlaski o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.

Wcześniej Burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia Miasta Radzyń Podlaski oraz sprawozdanie finansowe.
- Radzyń nie jest miastem bogatym, nie jesteśmy potentatami. Na inwestycje ze środków własnych rocznie możemy przeznaczyć 5 mln zł. Dzięki programom i dotacjom dotacjom unijnym i rządowym możemy się dźwignąć. Obecnie jesteśmy w trudnym czasie, myślę, że wszyscy to dostrzegamy – mówił Burmistrz Radzynia.
Radny Piotr Skowron zaznaczył, że mimo wielu inwestycji przeprowadzonych w latach 2015-2021 udało odziedziczone po poprzedniej ekipie zadłużenie udało się zmniejszyć o ponad 3 mln zł, a mimo trudności wynikłych z pandemii rok 2021 udało się zakończyć z wynoszącą ponad 3 mln zł nadwyżką budżetową.
Przypomnijmy, że Burmistrz Jerzy Rębek podczas centralnych obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbyły się 30 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu. Odznaczeniem tym uhonorowanych zostało 96 samorządowców w Polsce, 6 w województwie lubelskim. Włodarz Radzynia był jedynym odznaczonym w powiecie radzyńskim.

W głosowaniu nad wotum zaufania i absolutorium ws. wykonania budżetu Miasta 12 radnych oddało głosy „za”, radna Bożena Lecyk była przeciw, a radny Mariusz Szczygieł wstrzymał się od głosu.