sesja absol2 mPodczas abolutoryjnej sesji Rady Miasta (29.06) burmistrz Radzynia Jerzy Rębek przedstawił listę inwestycji wykonanych w roku 2021. Wśród ubiegłorocznych inwestycji były takie jak: modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyń, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim, zawarcie 3 umów na wykonanie zadania Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo - parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim.

Zbudowana została winda w DŚDP, co pozwoliło zwiększyć liczbe osób korzystających z opieki w placówce. Powstała miejska toaleta publiczna. W budżecie miasta na rok 2021 zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne zarówno jednoroczne jak i wieloletnie w kwocie 12 528 415,16 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 7 969 462,99 zł co stanowi 63,61 % zakładanego planu.

1. Budowa ul. Polnej
Miasto wykonało dokumentację projektową na budowę ulicy Polnej oraz poniosło również koszty odszkodowań za wykup gruntów w kwocie łącznej 65 456,71 zł i opłaty sądowej w Ogólna wartość poniesionych wydatków to – 141 356,71 zł.

2. Parking przy ul. Parkowej
Miasto Radzyń Podlaski wykonało parking przy ul. Parkowej. Ogólna wartość inwestycji to - 81 779,01 zł.

3. Wymiana nawierzchni ulicy Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania
Wykonano nową nawierzchnię ulicy Ostrowieckiej w strefie płatnego parkowania. Roboty budowlane wykonało za kwotę 84 584,64 zł.

4. Modernizacja ul. Bulwary
Miasto Radzyń Podlaski zmodernizowało ul. Bulwary. Roboty budowlane za kwotę 61 758,30 zł.

5. Zakup i montaż dwóch parkomatów
Miasto Radzyń Podlaski zleciło dostawę dwóch parkomatów wraz z ich montażem za kwotę 49 815,00 zł.

6. Chodnik na osiedlu Satuń
Wykonano zadanie pn. „Wykonanie utwardzenia terenu na osiedlu „Satuń”. Roboty budowlane wykonało za kwotę 25 000,00 zł.

7. Wymiana chodnika na osiedlu Witkiewicza
Miasto wykonało zadanie pn. „Wymiana nawierzchni chodnika przy u. Witkiewicza wraz z utworzeniem utwardzonej zatoki”. Roboty budowlane wykonało za kwotę 25 000,00 zł.

8. Przebudowa wjazdu w ul. Spółdzielczą
Miasto wykonało zadanie pn. „Przebudowa wjazdu na ul. Spółdzielczej”. Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Radzyniu podlaskim za kwotę 10 000,00 zł.

9. Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim
Miasto Radzyń Podlaski w celu realizacji projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim” zawarło umowy na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z poniższym:
- w dniu 27 kwietnia 2021 r. z firmą LUBREN Sp. z o. o. na kwotę 18 939 883,55 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2023 r.,
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą SORTED Sp. z o. ona kwotę 3 267 240,00 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r,
- w dniu 20 kwietnia 2021 r. z firmą DOROTEX Firma Budowlana Janusz Zając na kwotę łączną 96 676,72 zł, z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2022 r.
Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 26 czerwca 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich i budżetu państwa, w łącznej kwocie 22 771 595,57 zł. Zadanie w roku 2021 wykonano w kwocie 3 254 371,29 zł.

10. Maszt radiotelekomunikacyjny na budynku Urzędu Miasta
Miasto wykonało masz radiotelekomunikacyjny na budynku Urzędu Miasta. Roboty budowlane wykonała firma Media system. Robert Bukowski z siedzibą w Radzyniu Podlaskim za kwotę 7 975,00 zł. Miasto odliczyło podatek VAT w kwocie 85,90 zł.
Miasto poniosło również koszty mapy niezbędnej do zaprojektowania inwestycji w kwocie 24,60 zł. Ogólna kwota poniesionych wydatków to - 7 913,70 zł.

11. Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1
Miasto Radzyń Podlaski zrealizowało inwestycję pn. „Rozbudowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Radzyniu Podlaskim”. Roboty budowlane wykonano , za kwotę 49 290,00 zł.

12. Przebudowa dachu na Szkole Podstawowej Nr 1
Miasto wykonało przebudowę dachu na Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzyniu Podlaskim. Roboty budowlane wykonała firma Termo-Dom PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE KULENTY RENATA, za kwotę 74 900,00 zł.

13. Zakup wykładzin ochronnych (wyposażenie punktów szczepień)
Miasto zakupiło wykładziny ochronne do zabezpieczenia sali gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim za kwotę łączną 39 590,00 zł.

14. Budowa windy – DŚDS
W dniu 4 stycznia 2021 r. Miasto Radzyń Podlaski podpisało umowę na wykonanie zamówienia pn. „Dobudowa szachtu windowego zewnętrznego do budynku Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Bulwary 12 w Radzyniu Podlaskim”. W dniu 2 czerwca 2021 r. dokonano odbioru ostatecznego. Ogólna wartość inwestycji to 357 246,51 zł.

15. Przepust w ul. Truskawkowej
Miasto wykonało przepust na ul. Truskawkowej. Roboty budowlane wykonała firma Firma Handlowo-Usługowa Paweł Domijański z siedzibą w Radzyniu Podlaskim za kwotę 21 992,40 zł.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim
Miasto Radzyń Podlaski w dniu 22 września 2021 r. w drodze postępowania przetargowego wybrało wykonawcę inwestycji tj. INBUD CONTROL KONTROLA I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Daniel Wójcik, Paweł Wójcik Spółka Cywilna, z siedzibą w Białej Podlaskiej za kwotę 399 750,00 zł. Termin wykonania inwestycji przypada w 2022 r.

17. Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie miasta Radzyń
W dniu 5 października 2020 r. Miasto Radzyń Podlaski zawarło umowę z firmą Pollight Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 8 września 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich, w łącznej kwocie 2 091 692,16 zł.
W dniu 28 września 2021 r. dokonano odbioru ostatecznego, na łączną kwotę inwestycja 2 769 009,95 zł. Ponadto, koszty nadzoru inwestorskiego wyniosły 19 065,00 zł, natomiast koszty zarządzania projektem wyniosły 18 000,00 zł.
Zadanie wykonano na kwotę 2 806 074,95 zł.

18. Słoneczny Radzyń
Miasto Radzyń Podlaski w dniu 7 czerwca 2021 r. zawarło umowę z wykonawcą RED ALERT Paweł Borzęcki na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „SŁONECZNY RADZYŃ” na kwotę 362 880,00 zł.
Inwestycja realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 6 maja 2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski w zakresie dofinansowania projektu ze środków europejskich, w łącznej kwocie 190 753,92 zł.
W dniu 8 września 2021 r. dokonano odbioru ostatecznego inwestycji, a ogólna jej wartość, wliczając koszty nadzoru to 378 670,00 zł.

19. Toaleta publiczna
Miasto Radzyń Podlaski w dniu 17 sierpnia 2021 r. zawarło umowę z firmą HAMSTER POLSKA SP. Z O. O., z siedzibą w Rybniku na kwotę 289 050,00 zł. Ostateczny termin realizacji inwestycji przypada w 2022 r.