czym paliszWszyscy właściciele lub zarządcy istniejących budynków, powinni do końca czerwca 2022 roku złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklarację dotyczącą zainstalowanych i używanych źródeł ciepła. Można to zrobić osobiście, w swoim urzędzie gminy, lub za pośrednictwem Internetu. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary grzywny.

Co to jest CEEB?
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca 2021 roku. Jej celem jest zgromadzenie danych na temat tego, jak Polacy ogrzewają swoje domy. Taka wiedza i sporządzana na jej podstawie mapa emisyjności pomogą w walce ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza.
Kto powinien złożyć deklarację?

Informację o używanych i posiadanych urządzeniach grzewczych powinien przekazać każdy właściciel budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek ten powinien wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub całego budynku. Do bazy należy zgłosić wszystkie używane źródła ogrzewania, takie jak sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy z wymienieniem jego typu, piec węglowy, gazowy, podgrzewacz elektryczny, kominek i odnawialne źródła energii, z wyjątkiem fotowoltaiki.

Terminy zgłoszenia
Każdy właściciel lub zarządca już użytkowanego i ogrzewanego budynku ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku nowo instalowanych urządzeń grzewczych termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia źródła ciepła.

Jak złożyć deklarację do CEEB?
Źródła ogrzewania można zgłosić w tradycyjnej papierowej formie lub, za pośrednictwem strony https://www.zone.gunb.gov.pl.
Ważne: aby skorzystać z tej formy zgłoszenia, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód. Osoby chcące złożyć deklarację osobiście muszą wypełnić formularz odręcznie i wysłać go pocztą albo dostarczyć do właściwego ze względu na lokalizację domu, urzędu miasta lub gminy.

Mieszkańcy Radzynia Podlaskiego mogą pobrać niezbędne formularze deklaracji oraz złożyć już wypełnione, w Urzędzie Miasta przy ul. Warszawskiej 32, I piętro pok. 104.

Jerzy Kaczan