dsc 0107Uroczyste wręczenie beneficjentom z terenu powiatu radzyńskiego promes II edycji Programu Inwestycji Strategicznych finansowanych z Funduszu Polski Ład  odbyło się 14. czerwca w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski. Powiat radzyński, leżące na jego terenie gminy włącznie z miastem Radzyń Podlaski otrzymują łącznie 77 mln złotych. - Te dotacje stanowią niezwykłe wsparcie dla naszych samorządów. Jest to zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości – podkreślił burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

W spotkaniu uczestniczyli: Poseł RP Dariusz Stefaniuk, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, Małgorzata Bogusz z Delegatury w Białej Podlaskiej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek, Agnieszka Korczyk - sekretarz Gminy Wohyń, wicewójt Gminy Borki Ewa Mateusiak, wójt Gminy Komarówka Ireneusz Demianiuk, Jarosław Koczkodaj – wójt Gminy Ulan, Arkadiusz Filipek - wójt Gminy Czemierniki Anna Mróz wójt Gminy Kąkolewnica, Mirosław Kułak – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Niezwykłe wsparcie dla samorządów

 - Te dotacje stanowią niezwykłe wsparcie dla naszych samorządów. Chciałbym to podkreślić jednoznacznie: Jest to zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości – podkreślił burmistrz Radzynia Jerzy Rębek. Dodał, że odkąd jest związany z samorządem, czyli od 1990, nie było podobnej sytuacji. - Najnowsza historia Polski nie zna tak potężnego wsparcia finansowego, jakie otrzymują obecnie samorządy. Daje nam to możliwość realizacji wielu bardzo ważnych inwestycji na terenie naszych małych ojczyzn, a to wszystko przekłada się na rozwój kraju. Dlatego na ręce przedstawiciela rządu – Wicewojewody Roberta Gmitruczuka i parlamentu – Posła na Sejm RP Dariusz Stefaniuka pragnę złożyć wielkie podziękowania za wkład rządu PiS w realizację naszych marzeń i planów.

- Cieszymy się, że w Polsce jest rząd, który widzi potrzeby samorządu, pozwala je realizować w takim stopniu, o jakim nawet nie marzyliśmy – powiedział starosta Szczepan Niebrzegowski, który także od 32 lat jest związany z samorządem. Na terenie powiatu radzyńskiego w ciągu ostatnich 4 lat w trakcie jednej kadencji udało się wyremontować i zmodernizować ponad 100 km dróg, co stanowi ok. ¼ długości dróg powiatowych. - Nie byłoby na to najmniejszych szans bez Funduszu Dróg Samorządowych i Nowego Ładu – skomentował podane przez siebie dane włodarz. Dziękował również Parlamentarzystom oraz Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie za zaakceptowanie programu. Za współpracę wyrażał wdzięczność również samorządom z terenu powiatu: - Mimo że mamy różnice w poglądach, to bardzo ściśle współpracujemy w realizacji potrzeb mieszkańców. To jest dla nas priorytet zdecydowanie ważniejszy od drobiazgów, którymi się różnimy – mówił Szczepan Niebrzegowski.

Poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk podkreślił, że w ostatnich latach rząd działa w szczególnie trudnych warunkach, potężnych kryzysach wywołanych przez pandemię coronawirusa, wojnę na Ukrainie, „putininflację” spowodowaną przez działania Rosji, kryzys na rynkach paliw i żywnościowym. - W takich warunkach polski rząd nie chowa głowy w piasek, nie ucieka, nie tłumaczy, że nie ma guzików do pokonywania kryzysu, jak to robił rząd PO-PSL Donalda Tuska. Rząd PiS najpierw przekazuje ponad 200 mld zł firmom, by przetrwały kryzys spowodowany przez covid, aby ludzie nie stracili pracy. Premier Mateusz Morawiecki ogłasza rządowy program, którego celem jest rozruszanie gospodarki przez bardzo duże inwestycje publiczne i środki przekazane samorządom – wymieniał poseł Dariusz Stefaniuk. Dodał, że rządowe środki, w przeciwieństwie do środków UE, są łatwo dostępne ze względu na uproszczone procedury wniosek jest prosty.

Wicewojewoda Robert Gmitruczuk przypomniał, że w latach 2011-15 za rządów koalicji PO-PSL na teren województwa lubelskiego wpłynęło niespełna 190 mln zł rządowego dofinansowania na drogi - to mniej niż 50 mln zł rocznie. - Obecnie tylko w ramach drugiej edycji rządowego programu skierowanego do samorządów na teren jednego tylko powiatu radzyńskiego ma wpłynąć 77 mln zł, co będzie stanowiło 95% dofinansowania kosztów inwestycji.

Inwestycje do realizacji w powiecie radzyńskim w ramach II edycji Polskiego Ładu

Następnie poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk wręczyli promesy Staroście Radzyńskiemu, Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski i wójtom gmin powiatu radzyńskiego, a beneficjenci informowali, na jakie cele zostaną przeznaczone przyznane im pieniądze.

Miasto Radzyń Podlaski uzyskało pieniądze na dwa wnioski dotyczące inwestycji drogowych:
1/ Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Partyzantów (etap 2) – dotacja 4 900 000,00 zł.
2/ Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej ulic Armii Krajowej, Chmielowskiego, Lisowskiego oraz Żeromskiego – dotacja 6 025 000,00 zł .

Gmina Radzyń Podlaski
1/ Budowa chodnika przy drodze powiatowej z Radowca do Brzostówca1210L - 2 798 800,00 zł
2/ Nowy ład drogowy w gminie Radzyń Podlaski - 7 182 000,00 zł (wiele krótkich odcinków)

Gmina Czemierniki
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Czemierniki - 4 750 000,00 zł (8 km dróg gminnych).

Gmina Ulan-Majorat
Budowa przedszkola w miejscowości Ulan-Majorat - 4 930 000,00 zł

Gmina Kąkolewnica zainwestuje w szkolnictwo
1/ Budowa gminnego przedszkola wraz z wyposażeniem w Kąkolewnicy - 4 999 989,00 zł
2/ Rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy Kąkolewnica - 5 899 950,00 zł (2 sale gimnastyczne przy szkołach podstawowe w Polskowoli i Turowie).

Gmina Komarówka Podlaska

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska - 8 999 740,45 zł

Gmina Borki
1/Budowa nowego PSZOK w gminie Borki - 1 869 600,00 zł
2/Przebudowa dróg w Gminie Borki - 7 125 000,00 zł

Gmina Wohyń
1/Modernizacja dróg w Gminie Wohyń - 3 562 500,00 zł ( 8 dróg 6,5 km)

Powiat Radzyński
Przebudowa drogi powiatowej nr 1215L od dr. kraj. nr 63: Sętki-Sobole-granica powiatu na odcinku o długości ok. 7,0 km - 14 155 000,00 zł

Prezentując plany związane z dofinansowaniem z II edycji Polskiego Ładu wójt gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk wskazał, że samorządy mają wielkie dofinansowanie od Rządu RP, mimo że pracuje on w warunkach ekstremalnych: - Jest covid, wojna, są „przeszkadzacze” działający na terenie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskej, a wielkie pieniądze się znajdują dla samorządów i je otrzymujemy. Jest bardzo ważne, aby społeczeństwo wiedziało, że pieniądze nie biorą się znikąd. To zasługa koncepcji Premiera Mateusza Morawieckiego, Pana Jarosława Kaczyńskiego, Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a beneficjentami jesteśmy my wszyscy - polskie społeczeństwo, nasz kraj - podkreślił Wójt Gminy Komarówka.

Na zakończenie spotkania samorządowcy podzielili się z Posłem Dariuszem Stefaniukiem problemami wynikającymi z wysokiej inflacji i drożejącymi materiałami budowlanymi.
- Zrobimy wszystko, żeby wydać te pieniądze, zrealizować inwestycje. Mamy jeden problem: nasze kosztorysy były wykonywane przed wojną i mają się nijak do obecnej rzeczywistości, poprzetargowej. Dlatego konieczna jest korekta ze strony rządu polegająca na rewaloryzacji kosztów albo elastyczności zakresu robót. Zgodzimy się na każde rozwiązanie, które da szansę na wydanie pieniędzy na inwestycje – mówił Szczepan Niebrzegowski. Starosta radzyński dodał, że problem dotyczy głównie inwestycji finansowanych z Funduszu Dróg Lokalnych, bo zasady Polskiego Ładu są bardziej elastyczne.
Poseł Dariusz Stefaniuk w rozmowie z samorządowcami zapewnił, że rząd Mateusza Morawieckiego przygotowuje instrumenty, które pomogą pokonać te problemy. Zachęcał do przygotowywania projektów na III i IV edycję Nowego Ładu.

DSC_0001
DSC_0002
DSC_0003
DSC_0004
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0008
DSC_0011
DSC_0013
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0019
DSC_0020
DSC_0022
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0026
DSC_0027
DSC_0029
DSC_0031
DSC_0033
DSC_0035
DSC_0037
DSC_0038
DSC_0042
DSC_0044
DSC_0045
DSC_0047
DSC_0050
DSC_0051
DSC_0053
DSC_0055
DSC_0058
DSC_0059
DSC_0062
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0067
DSC_0069
DSC_0073
DSC_0076
DSC_0078
DSC_0079
DSC_0081
DSC_0084
DSC_0087
DSC_0089
DSC_0092
DSC_0095
DSC_0096
DSC_0098
DSC_0100
DSC_0102
DSC_0104
DSC_0107
DSC_0108
DSC_0109
DSC_0110
DSC_0112
DSC_0114
DSC_0116
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0119
DSC_0121
DSC_0124