dsc 0846Regionalne obchody Święta Lasu odbyły się 2 czerwca w Radzyniu Podlaskim. Uroczystość zorganizowana została przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie wspólnie z Nadleśnictwem Radzyń Podlaski. - Las to źródło bogactwa narodowego, podstawa dobrobytu, to potęga naszego ducha, to nasze zdrowie i osłona przed wrogiem – wskazano na wstępie. Słowa wdzięczności za wspaniałą współpracę złożyli przedstawiciele radzyńskich samorządów: Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski i Wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek.

Wyjątkowy czas pojednania

W wystąpieniach podkreślano kontekst agresji Rosji na Ukrainę i wskazywano formy pomocy niesionej przez leśników dla Ukraińców.

Obchody rozpoczęły się Mszą św. polową odprawioną na terenie Ogrodu Edukacyjnego Nadleśnictwa Radzyń Podlaski. Liturgię sprawowali: duszpasterz leśników archidiecezji lubelskiej ks. kan. Ryszard Podpora, kapelan lubelskich leśników ks. Zygmunt Jagiełło oraz ks. Mateusz Gomółka z Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu.
W homilii ks. kan. Ryszard Podpora, nawiązując do przytoczonych z Ewangelii słów modlitwy Jezusa: „Ojcze, aby byli jedno” mówił o pojednaniu polsko-ukraińskim jako owocu inwazji Rosji na Ukrainę. - W nieszczęściu wojny wywołanej przez Rosję pojawia się wyjątkowy czas na pojednanie Polski i Ukrainy – mówił Duszpasterz Leśników Archidiecezji Lubelskiej i podkreślił: - Pojednanie to znaczy przebaczyć, choć nie zapomnieć. - Zaznaczył też, że w pojednaniu pomaga wspólna kultura chrześcijańska. - Polakom dał Pan Bóg ducha otwarcia na skrzywdzonych i gotowość pojednania. Tam, gdzie rozlewa się grzech, tam jeszcze obficiej rozlewa się łaska; gdzie rozlewa się grzech wojny, jeszcze obficiej rozlewa się łaska solidarności, pomocy, budowania jedności, pojednania. - Kaznodzieja wskazał też udział leśników w pomocy niesionej uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy oraz żołnierzom walczącym z rosyjskim najeźdźcą.

Najpiękniejsze lasy są na Lubelszczyźnie

Po Mszy św. rozpoczęła się część oficjalna, podczas której zebrani wysłuchali wystąpień gospodarzy i gości uroczystości, zasłużonym leśnikom wręczono odznaczenia.
W spotkaniu uczestniczyli : Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, Poseł na Sejm RP Monika Pawłowska, Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Tomasz Marzęda zastępca dyrektora Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, dyrektorzy Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych z Lublina, Warszawy, Białegostoku, Radomia i Krosna, przedstawiciele służb mundurowych, władz uczelnianych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, związków zawodowych, instytucji współpracujących z Lasami Państwowymi, samorządów Miasta, Powiatu i Gminy Radzyń Podlaski.

- Nie wychwalam naszych osiągnięć, bo winni tego dokonać ci, co widzą efekty naszej pracy w postaci najpiękniejszych lasów w Polsce. Uważam, że te lasy są najpiękniejsze – powiedział dyrektor Regionalnwj Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Zygmunt Byra. Mówca zaznaczył, że Dyrekcja w Lublinie obejmuje lasy w województwie lubelskim, a także część województw podkarpackiego i mazowieckiego. - Cieszymy się, że zdewastowane w czasie I i II wojny światowej i podczas odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych lasy zostały odtworzone i doprowadzone do obecnego stanu, z którego możemy być dumni. Doprowadziła do tego właściwa gospodarka kilku pokoleń leśników. - Dyrektor Zygmunt Byra mówił o zaangażowaniu leśników w pomoc uchodźcom z Ukrainy, dziękował Dyrektorowi Generalnemu LP za zmiany uregulowań wewnętrznych, które umożliwiły działania leśników związane z pomocą Ukrainie, za współpracę składał podziękowania funkcjonariuszom armii, szczególnie straży granicznej oraz policji i samorządom.

Również Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica podjął temat pomocy udzielanej instytucjonalnie i prywatnie przez leśników uchodźcom z Ukrainy, szczególnie dziękował najbardziej zaangażowanym, bo położonym przy wschodniej granicy Dyrekcjom Lubelskiej i Krośnieńskiej. Wspominał swoje pobyty przy granicy: - Widziałem traumę w oczach uchodźców z ogarniętego wojną kraju, słyszałem płacz dzieci. Podchodzili do namiotu Lasów Państwowych, gdzie byli częstowani gorącą herbatą, kawą, kanapkami, dzieci otrzymywały soczki i słodycze - mówił Dyrektor Józef Kubica, wskazywał też inne formy pomocy. Leśnicy cyklicznie wysyłają na Ukrainę pomoc: żywność, środki medyczne, świadczą pomoc wojskową. Jedną z akcji jest „Plecak dla żołnierza” wyposażony w żywność, odzież, środki medyczne, powerbanki. - Ukraińscy żołnierze brali te plecaki i szli do walki z Hunami współczesnej Europy. Ukraińcy walczą też o naszą wolność, przelewają krew i za nas – mówił Dyrektor Józef Kubica i dodał: - Pamiętamy o przeszłości, ale widzimy, że rodzi się nowe otwarcie dla Polski i Ukrainy. Ukraina nie ma odwrotu, Europa nie ma odwrotu, carski imperializm trwa, nie można ustępować ani na krok ludziom pozbawionym uczuć i racjonalnego rozumowana.

Burmistrz Jerzy Rębek podkreślił, że organizacja uroczystości w Radzyniu to dla tutejszego środowiska szczególne wyróżnienie. - Jestem wdzięczny za współpracę z Nadleśnictwem Radzyń Podlaski. Chcę zapewnić, że praca leśników jest dostrzegana, leśnicy cieszą się wielkim autorytetem w społeczeństwie. W Polsce pełnią rolę strażników jednego z najcenniejszych darów i bogactw narodowych – zaznaczył włodarz Radzynia. Podkreślił również, że radzyńscy leśnicy jako jedni z pierwszych przyjęli gości z Ukrainy. To jest zdany egzamin z człowieczeństwa.

- Może być Pan dumny, że przełożeni bardzo dobrze oceniają Pana pracę – zwrócił się Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski do Nadleśniczego Nadleśnictwa Radzyń Podlaski Leszka Gajusia. Mówił o wzorcowej współpracy Powiatu z Nadleśnictwem. - Mamy wiele wspólnych pomysłów, wspólnie inwestujemy – mówił Szczepan Niebrzegowski. Dziękował za środki finansowe, które Generalna Dyrekcja LP przeznaczyła na inwestycje w Nadleśnictwie Radzyń Podlaski. Samorząd jest gotowy do współpracy, możecie na nas liczyć – deklarował Starosta.
Za bardzo dobrą współpracę dziękował także Wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek.
Głos zabierali również przedstawiciel KUL prof. Kajetan Perzanowski oraz Barbara Serafin dyrektor Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju.

Odznaczeni za szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów i gospodarki leśnej

W ostatniej części uroczystości zasłużonym leśnikom wręczono odznaczenia. Brązowym Krzyżem zasługi odznaczeni zostali Lucjan Bednarz (Nadleśnictwo Zwierzyniec) i Tomasz Bylina (Nadleśnictwo Biała Podlaska).
Medalami 100-lecia Odzyskania Niepodległości nagrodzeni zostali: Lucjan Bednarz i Tomasz Bylina i Mirosław Waniewski - zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej w w RDLP w Lublinie.
Kordelasy Leśnika Polskiego otrzymali: dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP Zygmunt Byra, gen. bryg. Jacek Szcząchor – komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz leśnicy: Andrzej Tofilski (Nadleśnictwo Rudnik), Andrzej Zieliński (Nadleśnictwo Józefów),Tadeusz Marzec (Nadleśnictwo Mircze),Sławomir Lechanowicz ( Nadleśnictwo Józefów), Jan Andrzej Nowakowski.

Kordelas Leśnika Polskiego to forma najwyższego wyróżnienia, nawiązująca do honorowej i paradnej broni noszonej przez leśników w okresie II RP. Nadawany jest leśnikom, którzy swoją wieloletnią pracą oddali szczególne zasługi dla rozwoju polskich lasów i gospodarki leśnej . Mogą go otrzymać również osoby spoza  środowiska leśników, które w szczególny sposób zasłużyły się dla rozwoju Lasów Państwowych.  Od 1930 roku był to stały element galowego umundurowania leśnika. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest od 1996 roku przez dyrektora generalnego lasów państwowych i dyrektorów regionalnych dyrekcji. Każdy kordelas wręczany jako wyróżnienie ma swój kolejny, unikalny numer. Dołączana jest do niego także legitymacja, która poświadcza jego nadanie.

DSC_0606
DSC_0609
DSC_0611
DSC_0612
DSC_0614
DSC_0618
DSC_0622
DSC_0626
DSC_0637
DSC_0639
DSC_0646
DSC_0650
DSC_0652
DSC_0654 (2)
DSC_0656
DSC_0664
DSC_0710
DSC_0712
DSC_0713
DSC_0716
DSC_0718
DSC_0719
DSC_0721
DSC_0726
DSC_0730
DSC_0732
DSC_0734
DSC_0737
DSC_0739
DSC_0742
DSC_0750
DSC_0752
DSC_0754
DSC_0756
DSC_0758
DSC_0759
DSC_0761
DSC_0764
DSC_0767
DSC_0769
DSC_0775
DSC_0776
DSC_0777
DSC_0779
DSC_0781
DSC_0785
DSC_0791
DSC_0792
DSC_0794
DSC_0800
DSC_0803
DSC_0806
DSC_0807
DSC_0810
DSC_0812
DSC_0815
DSC_0826
DSC_0834
DSC_0842
DSC_0846
DSC_0847
DSC_0849
DSC_0856