img 20220526 105528Przebudowę skrzyżowania przy Urzędzie Skarbowym (ul. Lubelska oraz Jana Pawła II i Sitkowskiego) wykona radzyńskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Umowa między PUK a Miastem Radzyń Podlaski została podpisana 26 maja.

Prezes PUK Jarosław Ejsmont i burmistrz Jerzy Rębek podpisali umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzyniu Podlaskim”. Inwestycja obejmie przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L (ul. Sitkowskiego) z drogą gminną nr 102242L (ul. Lubelską i ul. Jana Pawła II) poprzez budowę małego ronda o średnicy zewnętrznej równej 25,0 m.
W ramach inwestycji zostaną przebudowane sieci teletechniczne (kanalizacji kablowych), oświetlenie uliczne, wykonane odprowadzenia wód z nowej geometrii skrzyżowania.
Przetarg został rozstrzygnięty 27 kwietna. Jedynie PUK złożył ofertę, opiewającą na 793 tys. zł.
Był to 2. przetarg na wykonanie przebudowy skrzyżowania. Pierwszy został unieważniony, ponieważ na inwestycję miasto przeznaczyło 529 505,75 zł, tymczasem jedyna oferta na wykonanie, również przedstawiona przez PUK, opiewała na 849 359,08 zł, a Miasto nie mogło zwiększyć do tej wysokości kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji.

IMG_20220526_105137
IMG_20220526_105257
IMG_20220526_105528