polski ladWyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych zostały ogłoszone 30.maja. Radzyń otrzyma 10 925 000 zł. Za te pieniądze Miasto przebuduje infrastrukturę drogową wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicach: Partyzantów (2. etap), Armii Krajowej, Chmielowskiego, Lisowskiego oraz Żeromskiego.

Miasto Radzyń Podlaski przesłało do Polskiego Ładu II dwa wnioski dotyczące inwestycji drogowych:

Wniosek 1: Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Partyzantów (etap 2) – dotacja 4 900 000,00 zł
Inwestycja drogowa przeprowadzona w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład polegać będzie na wymianie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Partyzantów w Radzyniu Podlaskim wraz z odtworzeniem i modernizacją drogi. W przedmiotowym odcinku przebiega zdegradowana sieć wodna i kanalizacyjna wymagająca wymiany. Dodatkowo wymiana infrastruktury podziemnej wiąże się z odbudową drogi w trasie jej przebiegu. Inwestycja będzie kontynuacją działań przewidzianych w pierwszej edycji. W ulicy Partyzantów przebiega główna magistrala wodociągowa, która zaopatruje w wodę ponad połowę miasta. Zdegradowana sieć powoduje liczne awarie skutkujące tymczasowym zatrzymaniem dostaw wody. Istnieje również pilna potrzeba przebudowy kanalizacji sanitarnej ze względu na mocne wyeksploatowanie kanału. Konsekwencją przebudowy sieci znajdujących się pod jezdnią będzie odtworzenie i modernizacja drogi.

Dotacja w wysokości 4 900 000 zł pokryje 95% kosztów inwestycji.Wkład własny doniesie 257 894,74 zł.

Wniosek 2: przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej ulic Armii Krajowej, Chmielowskiego, Lisowskiego oraz Żeromskiego – dotacja 6 025 000,00 zł .
1. Na ul. Armii Krajowej znajduje się wyeksploatowana sieć kanalizacji sanitarnej wymagająca wymiany. Planowana jest też w konsekwencji odbudowa drogi wraz z chodnikiem. Prace budowlane będą przebiegać na całej długości ulicy (430m).
2. Ulica Chmielowskiego: istniejący odcinek zostanie przedłużony o kolejne 500 m. Na nowym odcinku drogi planowane jest wykonanie nowych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz nowej nawierzchni asfaltowej. Wykonane prace przyczynią się do rozwoju osiedla mieszkaniowego znajdującego się w otoczeniu drogi.
3. Prace przy ul. Lisowskiego będą kontynuacją robót rozpoczętych w poprzednich latach. Dotychczas wybudowano ponad 50% kompletnej drogi, pozostaje do wykonania 200 m. W ramach kontynuacji prac zaplanowane zostało wykonanie kompletnej drogi wraz z kanalizacją deszczową.
4. Ulica Żeromskiego znajduje się na osiedlu domków jednorodzinnych wybudowanych na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Ze względu na znaczny stopień degradacji, nawierzchnia znajdująca się na ul. Żeromskiego wymaga pilnej interwencji i przebudowy. W ramach przebudowy drogi planowane jest umieszczenie w drodze kanalizacji deszczowej, która w przyszłości powstrzyma erozję nawierzchni spowodowaną opadami atmosferycznymi. Całkowita długość drogi do przebudowy to ok. 400 m.

Dotacja w wysokości 6 025 000,00 zł pokryje 95% kosztów inwestycji. Wkład własny Miasta wyniesie 317 105,26 zł.