polski Ład2Wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych zostały ogłoszone 30.maja. W Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Radzyń otrzyma tym razem 10 925 000 zł na dwie inwestycje drogowe. Łącznie do Miasta, Powiatu i gmin Powiatu Radzyńskiego trafi ponad 77 milionów złotych.

Miasto Radzyń Podlaski otrzyma pieniądze na dwie inwestycje drogowe:
1/ Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim - 4 900 000,00 zł
2/ Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim - 6 025 000,00 zł

Powiat Radzyński
Przebudowa drogi powiatowej nr 1215L od dr. kraj. nr 63-Sobole-granica powiatu na odcinku o długości ok. 7,0 km - 14 155 000,00 zł

Gmina Radzyń Podlaski
Nowy ład drogowy w gminie Radzyń Podlaski - 7 182 000,00 zł
Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1210L - 2 798 800,00 zł
Gmina Ulan-Majorat
Budowa przedszkola w miejscowości Ulan-Majorat - 4 930 000,00 zł
Gmina Wohyń
Modernizacja dróg w Gminie Wohyń - 3 562 500,00 zł
Gmina Kąkolewnica
Budowa gminnego przedszkola wraz z wyposażeniem w Kąkolewnicy - 4 999 989,00 zł
Rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy Kąkolewnica - 5 899 950,00 zł
Gmina Komarówka Podlaska
Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska - 8 999 740,45 zł
Gmina Borki
Budowa nowego PSZOK w gminie Borki - 1 869 600,00 zł
„Przebudowa dróg w Gminie Borki - 7 125 000,00 zł
Gmina Czemierniki
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Czemierniki - 4 750 000,00 zł