parkometrNa kwietniowej sesji Rady Miasta (8.04) radni obniżyli stawki opłat za parkowanie w strefach płatnych na terenie miasta. - Zmniejszenie stawek podyktowane jest gwałtownym załamaniem się koniunktury gospodarczej, która dotyka całe społeczeństwo. Drastyczny wzrost cen spowodowany sytuacją międzynarodową nakazuje nam podjęcie działań, które będą chronić mieszkańców Radzynia przed skutkami tego kryzysu - wyjaśnia burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefie płatnego parkowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pobierane będą opłaty:
- do pół godziny – 1 zł (wcześniej 2,00 zł)
- za pierwszą godzinę – 2 zł (wcześniej 3,00 zł)
- za drugą – 2,20 zł (było 3,60 zł)
- za trzecią – 2,40 zł (było 4,2 zł)
- za każdą następną - 3,00 zł.

Zerową stawkę opłat wprowadzono w dwóch przypadkach:
1/ dla osób posiadających kartę parkingową, jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest przeznaczonym dla tak oznakowanych pojazdów,
2/ dla osób posiadających legitymację Honorowy Dawca Krwi – na podstawie identyfikatorów, umieszczonych w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, corocznie wydawanych przez zarządcę drogi.

Przypomnijmy, że od grudnia ub.r. strefa płatnego parkowania obejmuje: odcinek ul. Ostrowieckiej (od skrzyżowania z ul. Warszawską do placu Potockiego), parking na ul. Dąbrowskiego (po prawej stronie, sąsiadujący z targowiskiem miejskim) oraz przy ul. Warszawskiej (przed dzwonnicą).

Jak czytamy w Uchwale: Opłatę uiszcza się z góry za przewidywany czas postoju, w parkometrach zainstalowanych w pobliżu miejsc parkingowych lub u inkasentów wyznaczonych przez Burmistrza Miasta. Dowód uiszczenia opłaty parkujący zobowiązany jest umieścić w pojeździe w sposób widoczny z zewnątrz, niezwłocznie po zajęciu miejsca parkingowego. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, parkometr nie wydaje reszty.

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania pobierana jest opłata dodatkową w wysokości 100 zł, niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie. Opłatę dodatkową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski na rachunek bankowy Urzędu z podanym numerem rejestracyjnym pojazdu. Nieuiszczona opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Nadal bezpłatne są parkingi przy ul. Dąbrowskiego na placu przylegającym do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego oraz za targowiskiem miejskim. Ponadto do dyspozycji zmotoryzowanych pozostaje duży parking przy ul. Parkowej i Grobli Kasztanowej. - Jest on wysypany tłuczniem, ale w przyszłości, po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostanie utwardzony profesjonalnie – zapewnił Burmistrz.