polnaMiasto ogłosiło przetarg na budowę ulicy Polnej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wisznicką (droga krajowa nr 63) do granicy miasta, wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego.

Termin składania ofert na wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1233L z ul. Lubelską w Radzyniu Podlaskim” upływa 20 kwietnia br.