pałac remont małyNa nadzwyczajnej sesji Rady Miasta (28.03) radni podjęli uchwałę o wniesieniu poprawki do uchwały budżetowej. Jest ona związana ze zmianą zakresu realizacji inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”, a wynika z przeniesienia na rok 2022 zadań niezrealizowanych w roku poprzednim (2021).

Zmiany polegają na tym, że:
a) zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji o kwotę  2 943 209,40 zł
b) zwiększono wydatki planowane do poniesienia o kwotę 3 287 818,79 zł
c) wyższe o 344 609,39 zł wydatki zostaną pokryte z przychodów wynikających z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym (tarcza COVID).
Przesunięcia dokonano w celu umożliwienia realizacji zadania w zakresie przypadającym na rok 2022.
Włodarz Radzynia poinformował, że w trakcie remontu pojawiła się konieczność wykonania dodatkowych prac: docieplenia strychu na korpusie głównym oraz odbudowy dużych fragmentów muru oporowego. - Poradzimy sobie z tym dzięki dotacjom, które są zarezerwowane w budżecie Marszałka Województwa Lubelskiego – podsumował Jerzy Rębęk.

Jak informuje inżynier budowy Adrian Parzyszek, obecnie prowadzone są prace typowo budowlane. Na dziedzińcu, po wymianie instalacji podziemnych, kładzione są warstwy podbudowy pod nawierzchnię z granitu, rozpoczęły się prace przy murze oporowym – w rozszerzonym zakresie. Oczyszczone zostały rzeźby zdobiące ryzalit środkowy korpusu głównego. Po zimie wznowione zostały prace przy elewacji.
We wnętrzu zakończyły się prace tynkarskie przy ścianach i sufitach, które są już przygotowane do malowania. Na parterze wykonanych jest ponad 90% , a na piętrze ponad 30% podłoży pod posadzki.

Podczas sesji burmistrz Jerzy Rębek przekazał informację, że wykonawca inwestycji planuje zakończenie prac do końca 2022 roku, choć pierwotne plany zakładały, że remont zostanie ukończony w czerwcu 2023 roku.