Armii Krajowej 1mMiasto Radzyń Podlaski pod koniec stycznia złożyło dwa wnioski do Rządowego Programu POLSKI ŁAD. Dotyczą one przebudowy ulic: Partyzantów (2. etap) oraz Armii Krajowej, Chmielowskiego, Lisowskiego i Żeromskiego.

Wniosek 1: ul. Partyzantów - etap 2
Inwestycja drogowa przeprowadzona w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład polegać będzie na wymianie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Partyzantów w Radzyniu Podlaskim wraz z odtworzeniem i modernizacją drogi. W przedmiotowym odcinku przebiega zdegradowana sieć wodna i kanalizacyjna wymagająca wymiany. Dodatkowo wymiana infrastruktury podziemnej wiąże się z odbudową drogi w trasie jej  przebiegu. Inwestycja będzie kontynuacją działań przewidzianych w pierwszej  edycji. W ulicy Partyzantów przebiega główna magistrala wodociągowa, która zaopatruje w wodę ponad połowę miasta. Zdegradowana sieć powoduje liczne awarie skutkujące tymczasowym zatrzymaniem dostaw wody. Istnieje również pilna potrzeba przebudowy kanalizacji sanitarnej ze względu na mocne wyeksploatowanie kanału. Konsekwencją przebudowy sieci znajdujących się pod jezdnią będzie odtworzenie i modernizacja drogi.

Wniosek 2: ulice Armii Krajowej, Chmielowskiego, Lisowskiego i Żeromskiego
W ramach przedmiotowego wniosku planujemy wykonać zadanie związane z przebudową sieci wodno-kanalizacyjnych oraz kanalizacji deszczowej wraz z odbudową i modernizacją dróg. Wniosek zakłada przebudowę czterech dróg/ulic na terenie miasta Radzyń Podlaski: ul. Armii Krajowej, ul. Chmielowskiego, ul. Lisowskiego oraz ul. Żeromskiego.
1. Na ulicy Armii Krajowej znajduje się wyeksploatowana sieć kanalizacji sanitarnej wymagająca wymiany. W konsekwencji wymiany sieci planujemy odbudować drogę wraz z chodnikami. Prace budowlane przebiegać będą na całej długości drogi tj. około 430 metrów.
2. Zakres prac na ulicy Chmielowskiego polegać będzie na przedłużeniu istniejącego odcinka o kolejne 500 metrów. Na nowym odcinku drogi planujemy wykonać nowe instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz nową nawierzchnię asfaltową. Wykonane prace przyczynią się do rozwoju osiedla mieszkaniowego znajdującego się w otoczeniu drogi.
3. Prace na ulicy Lisowskiego będą kontynuacją robót rozpoczętych w poprzednich latach. Dotychczas wybudowano ponad 50% kompletnej drogi, pozostaje do wykonania ok 200 m drogi. W ramach kontynuacji prac zamierzamy wykonać kompletną drogę wraz z kanalizacją deszczową.
4. Ulica Żeromskiego znajduje się na osiedlu domków jednorodzinnych wybudowanych na przełomie lat 70/80 XX wieku. Ze względu na znaczny stopień degradacji nawierzchnia znajdująca się w ul. Żeromskiego wymaga pilnej interwencji i przebudowy. W ramach przebudowy drogi planujemy umieścić w drodze kanalizację deszczową, która w przyszłości powstrzyma erozję nawierzchni spowodowaną opadami atmosferycznymi. Całkowita długość drogi do przebudowy to ok. 400m.