pszok 02Odpady czystego gruzu budowlanego, w tym terakoty i glazury, będą przyjmowane nieodpłatnie na PSZOK bez ograniczeń. Natomiast odpady budowlane zmieszane można będzie oddawać w ilości do 200 kg rocznie. Zmieszane ponad 200 kg będą przyjmowane za dodatkową opłatą w wysokości 1000 zł za tonę. Taką uchwałę podjęli radni na sesji 28 stycznia.

Opłaty przyjmowane będą w kasie Urzędu Miasta na podstawie dokumentu przyjęcia gruzu zmieszanego powyżej 200 kg.
W ten sposób Miasto chce ograniczyć ilość odpadów odwożonych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach i zminimalizować koszty ich zagospodarowania. Oddanie do ZZOK jednej tony zmieszanych odpadów budowlanych to koszt 860 zł, do tego należy dodać koszty transportu. Stąd kwota 1000 zł za tonę za odpady zmieszane. - Tymczasem jest duże zainteresowanie odbiorem czystego gruzu budowlanego i będzie można oddać go bez ponoszenia kosztów - wyjaśniał burmistrz Jerzy Rębek.