burmistrz mW ciągu ostatnich 7 lat (2015-2021), gdy funkcję Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski sprawuje Jerzy Rębek, Miasto pozyskało 67 446 001,59 mln zł dotacji, w tym na inwestycje  62 588 333,78 zł, a na projekty tzw. miękkie (społeczne) - 4 857 667,81 zł.

Na grudniowej sesji Rady Miasta Burmistrz Jerzy Rębek przedstawił najważniejsze inwestycje powstałe dzięki pozyskanym przez Miasto dotacjom. W latach 2015-2021 Miasto pozyskało na inwestycje 62 588 333,78 zł dotacji. Wskazał 28 inwestycji, które zrealizowane zostały (jedna w realizacji) w sumie za 65 881 108,96 zł. Pieniądze z Tarczy Antykryzysowej 1 i 2 oraz Polskiego Ładu – to w sumie 15 338 030 zł.

tabela janek

Wśród inwestycji są projekty związane z energooszczędnością i ochroną środowiska.
Miasto zrealizowało 3 duże projekty związane z solarami i instalacjami fotowoltaicznymi (Czysta energia w powiecie radzyńskim, Słoneczna alternatywa dla Radzynia Podlaskiego oraz Słoneczny Radzyń). Wspólnie z Gminą Radzyń Podlaski przeprowadziło termomodernizację budynku konferencyjnego Urzędu Miasta. Zmodernizowana została infrastruktura oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Jeśli chodzi o inwestycje na terenach szkół miejskich, to najważniejsze były budowy sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2. Młodzież doczekała się budowy skateparku.
Wśród wielu wyremontowanych i wybudowanych dróg, włodarz wymienił ul. Łąkową, Płudzińską, Lendzinek, Przemysłową oraz Sitkowskiego (zmodernizowana wspólnie z Powiatem Radzyńskim) .
Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy doczekał się windy, która do inwestycję zrealizowała wspólnie z Radzyńską Spółdzielnią Mieszkaniową.
Zbudowany został budynek z 32 mieszkaniami socjalnymi.
Od 2015 r. prowadzone są prace związane z renowacją Pałacu Potockich. Odrestaurowana została znaczna część unikatowych rzeźb Jana Chryzostoma Redlera, przeprowadzono remont skrzydła zachodniego z wieżą, odnowiono wieżę wschodnią z rzeźbami i północną częścią skrzydła wschodniego oraz pawilony południowe a także południową bramę wjazdową na dziedziniec honorowy. Obecnie realizowany jest projekt Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim.
Miasto zadbało też o pomnik nowszej historii – przeprowadziło generalny remont budynku dawnej katowni Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. Warszawskiej, przygotowując obiekt do powstania w nim muzeum.

Na tzw. projekty miękkie pozyskano w sumie 4 857 667,80 zł - z tego 4 591 007,81 na inicjatywy skierowane do różnych grup wiekowych, począwszy od przedszkolaków (Ja też chodzę do przedszkola), uczniów (Świetlica na miarę XXI wieku, Akademia Kompetencji Kluczowych) oraz seniorów (Czas dla seniora) i  266 660 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał na projekt: Oddzielenie pracy socjalnej od pracy administracyjnej.

Warto zauważyć, że wielkie przyspieszenie w pozyskiwaniu funduszy nastąpiło po roku 2019. W ciągu pięciu lat (2015-2019) Miasto zrealizowało inwestycje wartości ok. 38 mln zł z dofinansowaniem 25,8 mln zł, w następnych dwóch latach (2020-2021) środki zewnętrzne to już ponad 41 mln zł. 

Wymienione przez Burmistrza Jerzego Rębka inwestycje i projekty społeczne nie wyczerpują ogromnej listy inwestycji zrealizowanych w ciągu 7 lat sprawowania przez niego urzędu.

sesja projekty miękkie