mops życzenia mSzanowni Państwo!
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę wyrazić Państwu uznanie i serdecznie podziękować za trud niesienia pomocy społecznej. Codziennie angażujecie się Państwo w pracę na rzecz człowieka znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej, mierzącego się z przeciwnościami losu, potrzebującego różnego rodzaju pomocy, wspieracie rodziny.

Państwa odpowiedzialna praca wymaga profesjonalizmu, a także wiele empatii, ofiarności, ciepła i taktu. W realizacji swych zadań napotykacie wiele trudności, a mimo każdego dnia na nowo podejmujecie walkę o tych, którzy potrzebują wsparcia. Dzięki Państwa pomocy ludzie odzyskują wiarę w drugiego człowieka i lepsze jutro.
Szczególnie trudne jest pełnienie Waszej misji obecnie, gdy wszyscy czujemy się zagrożeni z powodu pandemii, a jednocześnie krąg potrzebujących pomocy się powiększa.
Życzę wytrwałości w pracy, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, aby świadczone każdego dnia dobro na rzecz człowieka w potrzebie wracało do Was ze zdwojoną siłą.

Burmistrz Miasta Radzyn Podlaski

Jerzy Rębek