211111 niepodleglosc 097Podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Radzyniu Podlaskim mówcy apelowali o narodową zgodę i jedność oraz wsparcie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy Wojska Polskiego pełniących służbę na zagrożonej wschodniej granicy Polski. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji Ojczyzny sprawowaną o godz. 10.00 w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli w pochodzie na plac Wolności. Tam okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, a liczne delegacje złożyły wieńce, wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem Niepodległości.

„Nie może być Polski niepodległej bez Europy sprawiedliwej”

Eucharystię koncelebrowali proboszczowie trzech radzyńskich parafii: ks. prał. Roman Wiszniewski, ks. kan. Krzysztof Pawelec oraz ks. kan. Henryk Och.
O odprawienie Mszy św. prosił Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski. W słowie wstępnym włodarz powiatu podkreślił, że wolność, której 123. rocznicę obchodzimy, nie została nam dana na zawsze. - Dla nas pozostało zadanie, byśmy ją budowali w ramach narodowej wspólnoty. To zadanie powinno nas łączyć, a nie dzielić – zaznaczył, nawiązując do sytuacji na wschodniej granicy. Wskazał, że tegoroczne obchody to wyraz wdzięczności za odzyskaną wolność, hołdu dla tych, którzy ja wywalczyli i budowali oraz nadziei na tworzenie nowej rzeczywistości.

W homilii ks. kan. Roman Wiszniewski podkreślił, że 11 Listopada to także dzień dumy narodowej i godności Polaków. - Dumy narodowej – tego skarbu, który mamy głęboko w sercach, niezniszczonego szkołą pogardy - pogardy narodu, wiary, cnoty, Kościoła, człowieczeństwa i życia - która do naszych domów wdziera się przez wiele środków masowego przekazu. Te szkoły pogardy nie zniszczą skarbów, jakimi są Polska, nasze dziedzictwo, miłość ziemi.
Kaznodzieja podjął też temat relacji Polski i Europy, przywołując słowa św. Jana Pawła II z homilii na placu Zwycięstwa wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Nie może być Polski niepodległej bez Europy sprawiedliwej”. - Takiej Polski, o której mówimy, o która się modlimy, o jaką walczymy - takiej Polski potrzebuje dziś Europa - potrzebuje wzoru życia odpowiedzialną miłością na każdy dzień. Polska zaś potrzebuje Europy sprawiedliwej. Tymczasem dziś nasza niepodległość jest uszczuplana różnymi wydarzeniami i wymuszeniami – mówił ks. prał. Roman Wiszniewski. Wskazał też na 3 drogi zdobywania i utrzymania wolności, jakie ukazywał w swym nauczaniu bł. kard. Stefan Wyszyński: są to drogi wiary, nadziei i miłości.

Wśród uczestników zgromadzenia była liczna grupa harcerek. Ks. prał. Roman Wiszniewski poinformował, że pieniądze zebrane na tacę zostaną przekazane drużynie harcerskiej na jej działalność.

"Czy potrafimy stanąć jako zjednoczony Naród w obronie naszych granic i naszej suwerenności?"

Po zakończonej Mszy św. uczestnicy obchodów udali się w pochodzie, przy dźwięku pieśni patriotycznych na plac Wolności. Po drodze włodarze Powiatu, Miasta i Gminy złożyli wieniec pod tablicą umieszczoną na ścianie dzwonnicy kościoła pw. Świętej Trójcy, upamiętniającą bohaterów Polskiej Organizacji Wojskowej i innych organizacji niepodległościowych biorących udział w wyzwoleniu ziemi radzyńskiej spod okupacji niemieckiej i austriackiej.

Na placu Wolności okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Radzyń Jerzy Rębek. Włodarz ukazał kontekst historyczny Święta Niepodległości i nawiązał do aktualnej sytuacji w Polsce.
- W tym szczególnym dniu rodzi się również refleksja: Czy potrafimy dobrze wykorzystać wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia? Czy potrafimy stanąć jako zjednoczony Naród w obronie naszych granic i naszej suwerenności? Codzienność dostarcza nam  wielu rozczarowań przede wszystkim ze względu na wrogą wręcz postawę części opozycji, która dla własnych interesów politycznych gotowa by oddać naszą Ojczyznę mocarstwu nam nieprzyjaznemu. Bo jak można usprawiedliwiać działania tych polityków, którzy negują obronę polskiej granicy wschodniej, dążąc do wpuszczenia do Polski nawet setek tysięcy młodych ludzi zupełnie obcych nam kulturowo, których pobratymcy żyją już teraz na Zachodzie Europy wyłącznie z zasiłków na koszt tamtych społeczeństw? Wielu z nich tworzy realne zagrożenie dla zdrowia i życia tamtych obywateli poprzez liczne akty terroru – mówił burmistrz Jerzy Rębek i pytał: - Czy tym politykom chodzi o rozbicie jedności religijnej i kulturowej Polaków, tak aby wprowadzać do życia publicznego wrogie każdemu człowiekowi ideologie? Czy też może współpracują w realizacji wrogiego nam planu, który jest zamysłem sąsiedniego mocarstwa? Większość Polaków odrzuca te ideologie i staje w jedności z tymi siłami, które pragną zachować wartości, jakie przekazali nam nasi bohaterscy przodkowie. W obecnym czasie przy tych zagrożeniach zewnętrznych jak i tych powstających wewnątrz naszego państwa nie pozwólmy na podział Naszego Narodu.
Na zakończeni włodarz wyraził „słowa wielkiego uznania i szacunku dla żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Granicznej i funkcjonariuszy Policji za ofiarną służbę w obronie naszych granic i suwerenności naszej Ojczyzny”.

Możemy liczyć tylko na siebie

Po przemówieniu Burmistrza Radzynia liczne delegacje złożyły wieńce, wiązanki kwiatów i postawiły znicze pod pomnikiem Niepodległości.

Następnie głos zabrał Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, który zaapelował, by w obecnej trudnej sytuacji stanąć murem za Polską i polskim wojskiem. - Warto być Polakiem, warto, by Polska była silnym, liczącym się europejskim krajem – podkreślał i podzielił się refleksją: - Wiele wydarzeń z historii nauczyło nas, że jeśli musimy na coś liczyć, to możemy liczyć tylko na siebie. Dlatego liczmy na siebie, bo tylko silna polska armia i zjednoczone społeczeństwo może przeciwstawiać się próbom agresji. Boże błogosław Rzeczpospolitą!

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, który podziękował za udział w przygotowaniach uroczystości i obchodach Święta Niepodległości. Dziękował kapłanom za odprawienie Mszy św. i modlitwę, Burmistrzowi Jerzemu Rębkowi za zorganizowanie uroczystości, Wicewojewodzie Robertowi Gmitruczukowi, pocztom sztandarowym, harcerzom, przedstawicielom samorządów wszystkich szczebli, szkół, jednostek organizacyjnych radzyńskich samorządów, zakładów pracy, mediów, służb mundurowych, w szczególny sposób – Wojska Polskiego, które reprezentowali żołnierze Składu Bezwola 2 Regionalnej Bazy Logistycznej.

Fot. Michał Maliszewski

211111-niepodleglosc-001
211111-niepodleglosc-002
211111-niepodleglosc-003
211111-niepodleglosc-004
211111-niepodleglosc-005
211111-niepodleglosc-006
211111-niepodleglosc-007
211111-niepodleglosc-008
211111-niepodleglosc-009
211111-niepodleglosc-010
211111-niepodleglosc-011
211111-niepodleglosc-012
211111-niepodleglosc-013
211111-niepodleglosc-014
211111-niepodleglosc-015
211111-niepodleglosc-016
211111-niepodleglosc-017
211111-niepodleglosc-018
211111-niepodleglosc-019
211111-niepodleglosc-020
211111-niepodleglosc-021
211111-niepodleglosc-022
211111-niepodleglosc-023
211111-niepodleglosc-024
211111-niepodleglosc-025
211111-niepodleglosc-026
211111-niepodleglosc-027
211111-niepodleglosc-028
211111-niepodleglosc-029
211111-niepodleglosc-030
211111-niepodleglosc-031
211111-niepodleglosc-032
211111-niepodleglosc-033
211111-niepodleglosc-034
211111-niepodleglosc-035
211111-niepodleglosc-036
211111-niepodleglosc-037
211111-niepodleglosc-038
211111-niepodleglosc-039
211111-niepodleglosc-040
211111-niepodleglosc-041
211111-niepodleglosc-042
211111-niepodleglosc-043
211111-niepodleglosc-044
211111-niepodleglosc-045
211111-niepodleglosc-046
211111-niepodleglosc-047
211111-niepodleglosc-048
211111-niepodleglosc-049
211111-niepodleglosc-050
211111-niepodleglosc-051
211111-niepodleglosc-052
211111-niepodleglosc-053
211111-niepodleglosc-054
211111-niepodleglosc-055
211111-niepodleglosc-056
211111-niepodleglosc-057
211111-niepodleglosc-058
211111-niepodleglosc-059
211111-niepodleglosc-060
211111-niepodleglosc-061
211111-niepodleglosc-062
211111-niepodleglosc-063
211111-niepodleglosc-064
211111-niepodleglosc-065
211111-niepodleglosc-066
211111-niepodleglosc-067
211111-niepodleglosc-068
211111-niepodleglosc-069
211111-niepodleglosc-070
211111-niepodleglosc-071
211111-niepodleglosc-072
211111-niepodleglosc-073
211111-niepodleglosc-074
211111-niepodleglosc-075
211111-niepodleglosc-076
211111-niepodleglosc-077
211111-niepodleglosc-078
211111-niepodleglosc-079
211111-niepodleglosc-080
211111-niepodleglosc-081
211111-niepodleglosc-082
211111-niepodleglosc-083
211111-niepodleglosc-084
211111-niepodleglosc-085
211111-niepodleglosc-086
211111-niepodleglosc-087
211111-niepodleglosc-088
211111-niepodleglosc-089
211111-niepodleglosc-090
211111-niepodleglosc-091
211111-niepodleglosc-092
211111-niepodleglosc-093
211111-niepodleglosc-094
211111-niepodleglosc-095
211111-niepodleglosc-096
211111-niepodleglosc-097
211111-niepodleglosc-098
211111-niepodleglosc-099
211111-niepodleglosc-100
211111-niepodleglosc-101
211111-niepodleglosc-102
211111-niepodleglosc-103
211111-niepodleglosc-104
211111-niepodleglosc-105
211111-niepodleglosc-106
211111-niepodleglosc-107
211111-niepodleglosc-108
211111-niepodleglosc-109
211111-niepodleglosc-110
211111-niepodleglosc-111
211111-niepodleglosc-112
211111-niepodleglosc-113
211111-niepodleglosc-114
211111-niepodleglosc-115
211111-niepodleglosc-116
211111-niepodleglosc-117
211111-niepodleglosc-118
211111-niepodleglosc-119
211111-niepodleglosc-120
211111-niepodleglosc-121
211111-niepodleglosc-122
211111-niepodleglosc-123
211111-niepodleglosc-124
211111-niepodleglosc-125
211111-niepodleglosc-126
211111-niepodleglosc-127
211111-niepodleglosc-128
211111-niepodleglosc-129
211111-niepodleglosc-130
211111-niepodleglosc-131
211111-niepodleglosc-132
211111-niepodleglosc-133
211111-niepodleglosc-134
211111-niepodleglosc-135
211111-niepodleglosc-136
211111-niepodleglosc-137
211111-niepodleglosc-138
211111-niepodleglosc-139
211111-niepodleglosc-140
211111-niepodleglosc-141
211111-niepodleglosc-142
211111-niepodleglosc-143
211111-niepodleglosc-144
211111-niepodleglosc-145
211111-niepodleglosc-146
211111-niepodleglosc-147
211111-niepodleglosc-148
211111-niepodleglosc-149
211111-niepodleglosc-150
211111-niepodleglosc-151
211111-niepodleglosc-152
211111-niepodleglosc-153
211111-niepodleglosc-154
211111-niepodleglosc-155
211111-niepodleglosc-156
211111-niepodleglosc-157
211111-niepodleglosc-158
211111-niepodleglosc-159
211111-niepodleglosc-160
211111-niepodleglosc-161
211111-niepodleglosc-162
211111-niepodleglosc-163
211111-niepodleglosc-164
211111-niepodleglosc-165
211111-niepodleglosc-166
211111-niepodleglosc-167
211111-niepodleglosc-168
211111-niepodleglosc-169
211111-niepodleglosc-170
211111-niepodleglosc-171