karta seniora mMiejski Klub Seniora w Radzyniu Podlaskim wygrał bezpłatne wdrożenie programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora. Radzyński Klub znalazł się w ścisłym gronie 10 laureatów konkursu dla rad seniorów i organizacji seniorskich organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego w Krakowie. Inauguracja programu odbędzie się 25 listopada.

Celem Konkursu jest promocja aktywności społecznej, przedsiębiorczości i edukacji obywatelskiej Seniorów poprzez bezpłatne wdrożenie w dziesięciu samorządach programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogónopolska Karta Seniora.
Zwycięskim gminom w ramach ogólnopolskiego projektu GPS organizatorzy zapewnią produkcję i przekazanie nagrodzonej gminie lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora, całoroczne pozyskiwanie i promocję nowych firm honorujących Kartę w Polsce i za granicą, dostarczanie 50-100 sztuk Ogólnopolskiego Magazynu „Głos Seniora” oraz poradniczych programów video "Głos Seniora TV", bezpłatny udział samorządu w ogólnopolskich spotkaniach, licznych kampaniach promocyjnych i edukacyjnych m.in. z zakresu świadomości konsumenckiej, stylu zycia, zdrowia, aktywizacji, praw pacjenta, dostępności.

Miejski Klub Seniora prowadzony przez Stanisława Wachnika we współpracy z Urzędem Miasta w październiku br. (termin składania projektów:25.10.2021) opracował program „Miasto Przyjazne Seniorom – prowadzenie wieloaspektowej działalności na rzecz seniorów w ramach Miejskiego Klubu Seniora w Radzyniu Podlaskim”, w którym wyznaczonych zostało szereg działań, mających służyć realizacji następujących celów:
1. Poprawa stanu zdrowia i warunków bytowych seniorów.
2. Poprawa sprawności fizycznej.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności funkcjonowania we współczesnym świecie.
4. Czerpanie radości poprzez rozwijanie umiejętności artystycznych.
5. Rozwijanie zainteresowań.
6. Przyjemne spędzanie wolnego czasu.
7. Pogłębianie integracji środowiska seniorów.

„Serdecznie gratulujemy Miejskiemu Klubowi Seniora w Radzyniu Podlaskim, który znalazł się w gronie najlepszych i wygrał bezpłatne wdrożenie na jego terenie programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora” – czytamy w piśmie nadesłanym przez organizatorów Konkursu.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Wieloletniego Programu na Rzecz Osób Starszych "Aktywni +"na lata 2021-2025.