dsc 0036Samorządy powiatu radzyńskiego: powiat, miasto i wszystkie gminy otrzymały w sumie 63 mln zł w ramach pierwszej edycji Rządowego Programu Polski Ład. Uroczyste wręczenie promes odbyło się 3 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Podlaski.

Bez inwestycji samorządy umierają

Przybyłych na spotkanie przedstawicieli Parlamentu, Rządu oraz beneficjentów powitali starosta Szczepan Niebrzegowski i burmistrz Jerzy Rębek.
Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski na wstępie za pośrednictwem obecnych parlamentarzystów dziękował rządowi polskiemu z premieram Mateuszem Morawieckim za pozyskane fundusz, które są samorządom szczególnie potrzebne. Porównał je do kroplówki i tlenu: - Bez możliwości inwestowania samorządy umierają - stwierdził.

Burmistrz Jerzy Rębek podkreślił, że tak znaczne zasilenie budżetów samorządów to zasługa rządu Prawa i Sprawiedliwości: - Przez dziesięciolecia nie było takich programów i dotacji dla samorządów. Służą one wszystkim mieszkańcom. Dzięki nim możemy się cieszyć z rozwoju małych ojczyzn. - Włodarz Radzynia dziękował posłom i wojewodzie oraz prosił o przekazanie podziękowań „na szczyty władzy”. - Gdyby nie te dotacje, bylibyśmy samorządami dryfującymi – podsumował. Wyraził radość, że wszystkie samorządy powiatu radzyńskiego aplikowały i otrzymały pieniądze. - Nasz powiat po wykonaniu inwestycji będzie bogatszy, bardziej przyjazny mieszkańcom. - Burmistrz Jerzy Rębek poinformował, że będą jeszcze cztery edycje programu Polski Ład. Dziękował za wielkie wsparcie, jakiego udzielają samorządom powiatu radzyńskiego senator Grzegorz Bierecki i wicepremier Jacek Sasin, którzy ze względu na obowiązki nie mogli przybyć do Radzynia.

Na spotkanie przybyli: posłowie Marcin Duszek i Dariusz Stefaniuk, przedstawiciel Senatora RP Grzegorza Biereckiego – Kamil Paszkowski, przedstawiciel Rządu RP w terenie - wicewojewoda Robert Gmitruczuk, Małgorzata Bogusz - dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecni byli również beneficjenci – przedstawiciele samorządów powiatu, miasta i gmin: Szczepan Niebrzegowski z przewodniczącym Rady Powiatu Robertem Mazurkiem, dyrektor SP ZOZ Robert Lis, Grażyna Dzida – dyrektor ZSP, wójtowie gmin – Anna Mróz wójt gm. Kąkolwnica, Arkadiusz Filipek – wójt gm. Czemierniki, Jarosław Koczkodaj – wójt gm. Ulan-Majorat, Tomasz Jurkiewicz – wójt gm. Wohyń, Ireneusz Demianiuk – wójt gm. Komarówka, Radosław Sałata – wójt gm. Borki, Wiesław Mazurek – wójt gm. Radzyń Podlaski.

Po powitaniu na ręce włodarzy poszczególnych samorządów zostały przekazane promesy.

Koło zamachowe dla gmin

Następnie głos zabrali przedstawiciele Parlamentu i Rządu RP.

- Wygenerowanie tak wysokich środków umożliwiło udrożnienie systemu finansów publicznych. Rządowi Prawa i Sprawiedliwości udało się to, co nie udawało się poprzednim ekipom rządzącym. Walutą PiS-u jest wiarygodność, uczciwość, rzetelność, sprawiedliwość i wytężona praca. Polski Ład to program spełniania marzeń i wielkich oczekiwań – mówił poseł Marcin Duszek. Zadeklarował, że nadal będzie rekomendował dobre pomysły. - Jako posłowie z Polski wschodniej chcemy, by środki trafiały na wschód Polski i skutecznie do tego przekonujemy. Województwo lubelskie zostało bardzo wzmocnione przez Premiera Mateusza Morawieckiego, choć konkurencja jest duża, o środki ubiega się 3 tysiące samorządów.

Poseł Dariusz Stefaniuk podkreślił, że z funduszy Rządowego Programu Polski Ład skorzysta 97% samorządów w Polsce. - Kłamstwem są teorie, że Fundusz będzie promował „pisowskie” samorządy. Uchwalając Polski Ład mówiliśmy, że to jest program, który absolutnie zmieni oblicze naszych gmin, samorządów - mówił parlamentarzysta. Zapewnił również, że samorządy nie stracą na Polskim Ładzie z powodu podwyższenia kwoty wolnej od podatków do 30 tys. zł. - Ci, co tak twierdzą, kłamią. Jestem w stanie każdemu to udowodnić – przekonywał Dariusz Stefaniuk. - Te czeki są tylko wycinkiem programu. Będzie zwiększona subwencja ogólna - 8 mld zł trafi do samorządów w przyszłym roku. Poza tym przed nami jeszcze 4 edycje Polskiego Ładu i głęboko wierzę, że inwestycje, które nie znalazły się w pierwszym rozdaniu, otrzymają dofinansowanie w następnych etapach. - Wyraził też uznanie dla współpracy gmin z powiatem przy realizacji inwestycji, takich jak np. budowa dróg.

Wicewojewoda Robert Gmitruczuk określił Polski Ład jako koło zamachowe dla gospodarki w gminach i powiatach. Poinformował, że Premier Morawiecki zapowiedział jeszcze w listopadzie ogłoszenie kolejnego naboru na drugą edycję Polskiego Ładu. - Apeluję o składanie kolejnych, dobrych wniosków. Niech przyszłe pokolenia będą mogły powiedzieć: Nasi włodarze otworzyli nam okno na świat, bo dobrze wykorzystali szansę, którą przedłożył im Rząd Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślił wicewojewoda.

Ile i na jakie inwestycje

Kolejnym punktem spotkania były prezentacje projektów, które zostaną sfinansowane w ramach pierwszej edycji Polskiego Ładu.

Miasto Radzyń Podlaski – 10 500 000 zł.
1. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim - 8 000 000 zł,
2. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim - 2 500 000 zł.

Powiat Radzyński – 10 200 000 zł.
1. Budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim - 5 950 000 zł.
2. Modernizacja segmentu budynku SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim poprzez poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz poprawę dostępności - 4 250 000 zł.

Gmina Borki - 7 552 500 zł.
Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki - etap I.

Gmina Czemierniki - 3 600 000 zł.
Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach.

Gmina Kąkolewnica - 7 315 000 zł.
Modernizacja dróg na terenie gminy Kąkolewnica.

Gmina Komarówka Podlaska - 7 124 437 zł.
Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej

Gmina Radzyń Podlaski – 5 240 000 zł
1. Budowa kanalizacji w m. Biała 3 800 000 zł.
2. Modernizacja Pałacu w m. Żabików (Szkoła Podstawowa) 1 080 000 zł.
3. Poprawa efektywności oświetleniowej przy drogach, na terenie Gminy Radzyń Podlaski 360 000 zł.

Gmina Ulan-Majorat - 4 607 500 zł.
Przebudowa infrastruktury drogowej Sołectwa Rozwadów w Gminie Ulan - Majorat

Gmina Wohyń – 6 730 000 zł.
1. Przebudowa ujęcia wody w Wohyniu - 4 270 000 zł
2. Przebudowa drogi gminnej ul. Średnia w Wohyniu 1 370 000 zł, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wohyń - 1 090 000 zł.

To wielki skok cywilizacyjny

Podczas prezentacji projektów, na których realizację samorządy otrzymały dofinansowane z Polskiego Ładu, padło wiele ciekawych informacji. Oto niektóre z nich.
Dyrektor SP ZOZ Robert Lis mówił, że od kilkunastu lat SP ZOZ czekał na możliwość przeprowadzenia remontu przychodni specjalistycznych, tak by zapewnić pacjentom lepsze warunki sanitarne, możliwość korzystania z windy, poprawę dostęp w rejestracji i modernizację szatni. Kolejnym projektem skierowanym do programu Polski Ład jest przebudowa SOR.
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Grażyna Dzida podkreślała, że od 50 lat trwa oczekiwanie na budowę warsztatów szkolnych. W 2018 r. rozpoczął się I etap budowy, pozostała II i III część realizacji projektu. - Dzięki dotacjom z Polskiego Ładu będziemy mogli dokończyć to wielkie dzieło. Dla obecnej władzy polska edukacja jest priorytetem, szczególnie szkolnictwo zawodowe przygotowujące specjalistów w wielu branżach bardzo potrzebnych na rynku pracy – podsumowała dyrektor Grażyna Dzida.
Ireneusz Demianiuk wójt gminy Komarówka Podlaska wskazał, że dzięki funduszom Polskiego Ładu, za które rozbudowana zostanie sieć wodociągowa, dobrej jakości woda trafi do 360 gospodarstw w 5 miejscowościach. Dziękując za rządowe wsparcie podkreślił, że bez tych pieniędzy mieszkańcy musieliby czekać jeszcze 3 kadencje: - To będzie wielki skok cywilizacyjny – stwierdził Ireneusz Demianiuk.
Tomasz Jurkiewicz – wójt gminy Wohyń, w której przebudowana zostanie stacja uzdatniania wody, powiedział, że obecna, z której zaopatruje się połowa mieszkańców gminy, pochodzi z 1973 roku. Częste awarie utrudniają życie mieszkańcom, wśród których są hodowcy trzody i bydła.
Arkadiusz Filipek mówił o planach budowy w Czemiernikach Centrum Kulturalno-Integracyjnego , które od 20 lat nie mogły być zrealizowane z powodu braku pieniędzy. Umożliwią to pieniądze z Polskiego Ładu.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oferuje bezzwrotne dofinansowanie inwestycji samorządowych – promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W zakończonej pierwszej edycji naboru złożono wnioski na ponad 93 mld zł. Radzyńskie samorządy zyskały 63 miliony złotych.