miasto radzyn podlaskiMiasto Radzyń Podlaski zostało zakwalifikowane do pomocy finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 10,5 mln zł. Burmistrz Jerzy Rębek na październikowej sesji Rady Miasta poinformował, że środki będą przeznaczone na cztery zadania.

1. Na ulicy Wyszyńskiego na całej długości zostanie przebudowany wodociąg oraz nawierzchnia jezdni i chodników.
2. Na ul. Warszawskiej na odcinku od dzwonnicy do „grzybka” będą wymienione: wodociąg, kanalizacja, kanalizacja odwadniająca, a do Komendy Powiatowej Policji od strony Nadleśnictwa będzie przebudowana droga – w związku z zapowiedzią budowy drogi s19.
3. Na ul. Chomiczewskiego będą zmodernizowane wszystkie media.
4. Na ul. Partyzantów wymieniona zostanie magistrala wodociągowa – od ul. Międzyrzeckiej do zakładu drGerard oraz odwodnienie i nawierzchnia. 
W w pierwszym tygodniu listopada odbędzie się wręczenie promes. Jak wyjaśniał burmistrz, pieniądze nie wpłyną z góry na konto miasta, ale będą refundowane koszty ponoszone  nainwestycje.
Jednocześnie włodarz Radzynia zapewnił, że prace związane w wymienionymi inwestycjami już trwają - przed kilkoma tygodniami podpisana została umowa na wykonanie projektów na przebudowę ulic i wymianę infrastruktury.