miasto radzyn podlaski Wyniki naboru w ramach Rządowego Programu Polski Ład zostały ogłoszone 25. października. Do samorządów powiatu radzyńskiego trafi łącznie 62 869 437 zł. Najwięcej, bo aż 10,5 mln zł otrzymało miasto Radzyń.

Miasto Radzyń Podlaski

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzyniu Podlaskim - 8 000 000 zł, przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim - 2 500 000 zł.

Powiat Radzyński

Budowa warsztatów kształcenia zawodowego przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim - 5 950 000 zł, modernizacja segmentu budynku SPZOZ w Radzyniu Podlaskim poprzez poprawę bezpieczeństwa pacjentów i personelu oraz poprawę dostępności - 4 250 000 zł.

Gmina Borki

Nowy wodno-ściekowy ład w Gminie Borki - etap I - 7 552 500 zł.

Gmina Czemierniki

Budowa Centrum Kulturalno-Integracyjnego w Czemiernikach - 3 600 000 zł.

Gmina Kąkolewnica

Modernizacja dróg na terenie gminy Kąkolewnica - 7 315 000 zł.

Gmina Komarówka Podlaska

Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej - 7 124 437 zł.

Gmina Radzyń Podlaski

Budowa kanalizacji w m. Biała 3 800 000 zł, Modernizacja Pałacu w m. Żabików (Szkoła Podstawowa) 1 080 000 zł, Poprawa efektywności oświetleniowej przy drogach, na terenie Gminy Radzyń Podlaski 360 000 zł.

Gmina Ulan-Majorat

Przebudowa infrastruktury drogowej Sołectwa Rozwadów w Gminie Ulan - Majorat - 4 607 500 zł.

Gmina Wohyń

Przebudowa ujęcia wody w Wohyniu - 4 270 000 zł, przebudowa drogi gminnej ul. Średnia w Wohyniu 1 370 000 zł, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wohyń - 1 090 000 zł.