dsc 0400Dzień przed Świętem Edukacji Narodowej – 13 października przedstawiciele społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu i władz miasta spotkali się, by przekazać podziękowania i życzenia osobom związanym zawodowo z oświatą, wręczyć nagrody wyróżniającym się pracownikom szkoły oraz obejrzeć piękną część artystyczną zaprezentowaną przez uczniów.

Miasto reprezentowali burmistrz Jerzy Rębek naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Małgorzata Kowalczyk. Przybyłych na uroczystość gości, czynnych zawodowo i emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów powitał dyrektor placówki Cezary Czarniak. - Miło się spotkać po roku pandemii, w dużym gronie z młodzieżą i dziećmi, bez których nie byłoby niepowtarzalnego klimatu tego święta – mówił C. Czarniak. Podkreślił, że szkoła, w której uczy się 951 uczniów i zatrudnionych jest 130 pracowników to – jak na radzyńskie warunki – „ogromny zakład pracy”. - Życzę przede wszystkim zdrowia, byśmy w tym roku mogli normalnie pracować, spotykać się w szerokim gronie oraz miłej atmosfery, która sprzyja pozytywnym efektom w pracy. Myślę że potrafimy taką atmosferę stworzyć – dodał dyrektor szkoły. Następnie wiązankę kwiatów dedykowaną nauczycielom przekazał na ręce pierwszej swojej zastępczyni, która wprowadzała go w arkana funkcji dyrektorskiej – Danucie Jabłońskiej.
W słowie skierowanym do uczestników uroczystości burmistrz Radzynia Jerzy Rębek potwierdził, że atmosfera, jaka panuje w szkole, sprzyja temu, by przyjąć każde zaproszenie. - Pragnę skierować słowa wielkiej wdzięczności i i szacunku do kierownictwa szkoły, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – mówił włodarz miasta, szczególnie podkreślając obecność na uroczystości emerytowanych nauczycieli, która jest świadectwem szacunku, ale i przykładem dla młodych, jak należy odnosić się do zasług starszego pokolenia. Odwołał się do słów bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej” i podkreślił, że to szkoła uczy młode pokolenia pięknie żyć dla Ojczyzny i spełniać to, co powiedział patron roku 2021 Cyprian Kamil Norwid: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”.
- Życzę, by Państwa praca była doceniana, dawała radość i satysfakcję z pełnienia wyjątkowej misji, jaką jest edukacja i wychowywanie młodzieży.
Burmistrz Jerzy Rębek przekazał na ręce dyrektora Cezarego Czarniaka list intencyjny, a bukiet kwiatów wręczył wicedyrektor Marioli Kubaczyńskiej.
Z kolei głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz Blicharz. W przemówieniu podkreślił rolę nauczyciela w procesie edukacji i wychowania. - Dziękuję Państwu za wasze oddanie w pracy, która wymaga nie tylko kompetencji, ale również siły i odwagi. Wierzę, że uczniowie odpowiedzą wam szacunkiem i wdzięcznością – mówił G. Blicharz, który kwiaty dedykowane nauczycielom przekazał na ręce Ireny Ziółkowskiej.

Następnie nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi zostały wręczone nagrody.
Nagrody Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski otrzymali: dyrektor Cezary Czarniak, wicedyrektor Lidia Radlińska oraz nauczycielki: Dorota Staroń i Beata Sałaga.
Nagrody Dyrektora otrzymało 37 nauczycieli i 18 pracowników administracji i obsługi.

Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali część artystyczną, w której wystąpił wspaniały chór szkolny pod dyrekcją Doroty Baran, z akompaniamentem Tomasza Dzidy i zespół taneczny. Uczniowie, przygotowani przez Irenę Ziółkowską i Elżbietę Żukiewicz., przekazali nauczycielom piękne życzenia, zaprezentowali wiersze i scenki humorystyczne związane ze szkołą. Na zakończenie uroczystości wszyscy jej uczestnicy otrzymali wykonane przez uczniów upominki.

DSC_0345
DSC_0348
DSC_0349
DSC_0350
DSC_0353
DSC_0354
DSC_0356
DSC_0360
DSC_0361
DSC_0362
DSC_0364
DSC_0365
DSC_0370
DSC_0372
DSC_0376
DSC_0379
DSC_0381
DSC_0384
DSC_0386
DSC_0391
DSC_0394
DSC_0400
DSC_0402
DSC_0403
DSC_0405
DSC_0407
DSC_0410
DSC_0412
DSC_0413
DSC_0415
DSC_0416
DSC_0417
DSC_0420
DSC_0421
DSC_0424
DSC_0426
DSC_0427
DSC_0428
DSC_0430
DSC_0432
DSC_0433
DSC_0435
DSC_0436
DSC_0437
DSC_0439
DSC_0440
DSC_0443
DSC_0447
DSC_0449
DSC_0451
DSC_0453
DSC_0454
DSC_0456
DSC_0460
DSC_0461
DSC_0462
DSC_0463
DSC_0465
DSC_0469
DSC_0470
DSC_0471
DSC_0475
DSC_0477
DSC_0479
DSC_0480
DSC_0485
DSC_0491
DSC_0495
DSC_0498
DSC_0501
DSC_0502
DSC_0507
DSC_0508
DSC_0510
DSC_0518
DSC_0519
DSC_0520
DSC_0522
DSC_0525
DSC_0529
DSC_0533
DSC_0546
DSC_0547
DSC_0550
DSC_0551
DSC_0553
DSC_0554
DSC_0556
DSC_0558
DSC_0559
DSC_0560
DSC_0566
DSC_0567