210924 lasy 037Jednym z zadań realizowanych przez Nadleśnictwo Radzyń Podlaski jest edukacja leśna. Jej zadaniem jest informowanie społeczeństwa oraz szerzenie w nim wiedzy na tematy związane z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody i środowiska. 24. września br. na terenie Nadleśnictwa Radzyń Podlaski przyległym do ul. Warszawskiej, uroczyście otwarto Park Edukacyjny.

Budowa ogrodu rozpoczęła się w 2017 roku z inicjatywy nadleśniczego Krzysztofa Hołowińskiego. Sfinansowana została ze środków własnych Nadleśnictwa w Radzyniu Podlaskim. Powierzchnia całego ogrodu wynosi 13 tysięcy metrów kwadratowych. Sercem ogrodu jest budynek edukacyjny wyposażony w liczne eksponaty i pomoce naukowe. Roślinność jaka została tam posadzona odzwierciedla drzewostany rosnące na terenie powiatu radzyńskiego. Został utworzony drewniany labirynt, ścieżka zdrowia, ścieżka sensoryczna, skocznia oraz liczne tablice edukacyjne. Pozwala to połączyć edukacje przyrodniczą z aktywnością ruchową. Dzięki temu czas spędzony w tym miejscu będzie żywą lekcją przyrody.

Ogród ma służyć grupom zorganizowanym, głównie szkołom i przedszkolom. Taka grupa będzie musiała umówić się na zajęcia z edukatorem, zapoznać się z regulaminem prowadzenia edukacji, wypełnić i przesłać do biura nadleśnictwa kartę zgłoszeniową (https://radzynpodlaski.lublin.lasy.gov.pl/oferta-edukacyjna).

Zajęcia mogą odbyć się w dni powszednie w godzinach 7:00 - 15:00.

Wydarzenie zakończyło się symbolicznym przecięciem girlandy z gałązek jodłowych. Aktu oficjalnego otwarcia ogrodu dokonali: Wicestarosta Radzyński Michał Zając, Wikary Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ks. Mateusz Gomółka, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Zygmunt Byra, Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, Wicewójt gminy Radzyń Podlaski Anna Grochoła, oraz nadleśnicy: Krzysztof Hołowiński, Piotr Kiszczak, Leszek Gajuś.

Tekst i foto: Michał Maliszewski (Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim)

210924-lasy-001
210924-lasy-002
210924-lasy-003
210924-lasy-004
210924-lasy-005
210924-lasy-006
210924-lasy-007
210924-lasy-008
210924-lasy-009
210924-lasy-010
210924-lasy-011
210924-lasy-012
210924-lasy-013
210924-lasy-014
210924-lasy-015
210924-lasy-016
210924-lasy-017
210924-lasy-018
210924-lasy-019
210924-lasy-020
210924-lasy-021
210924-lasy-022
210924-lasy-023
210924-lasy-024
210924-lasy-025
210924-lasy-026
210924-lasy-027
210924-lasy-028
210924-lasy-029
210924-lasy-030
210924-lasy-031
210924-lasy-032
210924-lasy-033
210924-lasy-034
210924-lasy-035
210924-lasy-036
210924-lasy-037
210924-lasy-038
210924-lasy-039
210924-lasy-040
210924-lasy-041
210924-lasy-042
210924-lasy-043
210924-lasy-044
210924-lasy-045
210924-lasy-046
210924-lasy-047
210924-lasy-048
210924-lasy-049
210924-lasy-050
210924-lasy-051
210924-lasy-052
210924-lasy-053
210924-lasy-054
210924-lasy-055
210924-lasy-056
210924-lasy-057
210924-lasy-058
210924-lasy-059
210924-lasy-060