konkurs foto 2Z racji na odnotowane w ostatnim czasie spore zainteresowanie konkursem fotograficznym "Miasto moje a w nim..." organizatorzy czyli Miasto Radzyń Podlaski oraz Radzyński Ośrodek Kultury postanowili przedłużyć termin nadsyłania prac do 30 czerwca br.

Przypomnijmy, z nadesłanych zdjęć powstanie album, który stanie się fotograficzną pamiątką z Radzynia. Konkurs skierowany jest zarówno do amatorów fotografii jak i profesjonalistów. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu fotograficznego pt. „Miasto moje a w nim...” jest Miasto Radzyń Podlaski oraz Radzyński Ośrodek Kultury.

2. Cel konkursu.
a) czynny udział w działaniach promujących miasto;
b) wzmocnienie poczucia tożsamości oraz więzi z miastem.

3. Uczestnicy i zasady uczestnictwa.
a) konkurs ma charakter otwarty;
b) konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych (niepełnoletni uczestnicy za pisemną zgodą rodziców/opiekunów) zarówno amatorów fotografii jak i profesjonalistów;
c) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. uczestnik przysyła maksymalnie 4 zdjęcia w tytule wpisując KONKURS FOTO oraz wymagany ZAŁĄCZNIK. Jeśli pliki są większe i przekraczają dopuszczalną pojemność skrzynki e-mailowej, można wysłać fotografie pojedynczo lub skorzystać z transferu plików (stron typu wetransfer.com);
d) fotografie muszą być związane z Radzyniem;
e) fotografie nie muszą być wykonane w czasie trwania konkursu. Zdjęcia mogą pochodzić z różnych pór roku ale nie powinny być starsze niż rok;
f) fotografie muszą być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi;
g) fotografie nie spełniające w/w wymogów, nieostre bądź posiadające inne wady zaobserwowane przez komisję, nie będą dopuszczone do druku.

4. Wymagania techniczne.
Przesłane zdjęcia muszą mieć wymiary min.1920x1080 pikseli, a wielkość jednego pliku nie może przekraczać 10 MB. Akceptowane będą wyłącznie zdjęcia w formacie JPG i TIFF. Zdjęcie nie może zawierać ozdobnych ramek. Dozwolone jest stosowanie filtrów, wzmocnień oraz innych udogodnień programowych związanych z jego uatrakcyjnieniem.

5. Rozstrzygniecie konkursu.
a) w przypadku zbyt dużej ilości nadesłanych prac, najlepsze fotografie wybierze specjalnie powołana do tego komisja;
b) decyzja komisji o wyborze najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

6. Nagrody.
Autorzy zdjęć, które znajdą się w albumie, otrzymają upominki ufundowane przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka. Nagrodzeni otrzymają także pamiątkowy album, który powstanie w ramach konkursu.

7. Termin nadsyłania prac.
Zdjęcia należy nadsyłać do 31 maja 2021 roku.

8. Postanowienia końcowe.
a) organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych;
b) zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie;
c) osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe bądź niepełne informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu;
d) organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć w celach promocyjnych miasta z wyraźnym zaznaczeniem autora
e) udział w konkursie jest bezpłatny i zwolniony z wszelakich opłat.